www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Zasady finansowania oświaty – rząd czy samorząd?

Rada Miejska w Olsztynku przyjęła apel w sprawie zasad finansowania oświaty, który jest faktycznym odzwierciedleniem pogarszającego się stanu finansowego samorządów gminnych w Polsce, w związku ze zmniejszeniem przez państwo realnych środków przeznaczonych na oświatę. Gmina Morąg również stoi  na stanowisku, że należy rozważyć wypłacanie wynagrodzeń pracownikom oświaty bezpośrednio z budżetu państwa tj. w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego. W ten sposób rząd wziąłby wreszcie odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje dotyczące kluczowej dla finansowania oświaty kwestii, jaką jest wynagradzanie pracowników oświaty.

Ciekawe zajęcia edukacyjne w morąskim muzeum

W drugim semestrze roku szkolnego  2018/2019 Muzeum im. J.G. Herdera  w Morągu również nie zapomniało o przedszkolach, szkołach podstawowych i przygotowało specjalną ofertę edukacyjną.

Partnerstwo dla książki w morąskiej bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu dostała się do projektu „Partnerstwo dla książki” – „Kochaj, żyj, baw się, czytaj!” , gdzie  otrzymała dotację w wysokości 11 474 zł na działania kulturalne związane z książką. Wkrótce poznamy więcej szczegółów.

Festiwal Piosenki Religijnej w hołdzie Janowi Pawłowi II

Festiwal Piosenki Religijnej  w hołdzie Janowi Pawłowi II odbędzie się 16 kwietnia 2019 r., godz. 10:00, sala widowiskowo-kinowa MDK. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 05.04.2019 r.

Kino Narie” poleca w tym tygodniu

Cyfrowe kino „Narie” w Morągu, serdecznie zaprasza na seanse filmowe. W tym tygodniu poleca.  Tel. 89 757-26-40 MDK – Kino NARIE

Oferty Pracy i Staże PUP oraz pracodawców

Oferty pracy i staże Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie Filia w Morągu oraz indywidualnych pracodawców.

Wspólnie zadbajmy o środowisko. Nie dopuśćmy do nielegalnego składowania i przewożenia niebezpiecznych odpadów

Tylko w ostatnim czasie dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i poświęceniu policjantów zwalczającym przestępczość przeciwko środowisku udaremniono kilkanaście przypadków prób nielegalnego składowania odpadów na terenie m.in. nieczynnych żwirowisk, kopalni odkrywkowych a także składowania odpadów niebezpiecznych na terenie opuszczonych hal magazynowych i pustostanów.

TRUCK & BUS – ogólnopolskie działania policyjne

Ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne Truck&Bus, prowadzone dzisiaj przez policjantów w całej Polsce, mają na celu ujawnianie i eliminowanie naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego rzeczy i osób.

Chciała złożyć zawiadomienie na męża – straciła prawo jazdy i wkrótce odpowie przed sądem

Kiedy czujemy, że nasze prawa zostały naruszone, a zachowanie innej osoby wobec nas wypełnia znamiona przestępstwa, powinniśmy zawiadomić o tym organy ścigania. Jednak warto przy tym zadbać o to, by samemu nie stać się sprawcą przestępstwa. A tak właśnie się stało w przypadku pewnej mieszkanki Iławy, która przyjechała do komendy złożyć zawiadomienie o przestępstwie, a wkrótce sama będzie musiała tłumaczyć się przed sądem.

Informacja dotycząca programu Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze nie prowadzi współpracy z podmiotami zewnętrznymi opracowującymi wnioski o dofinansowanie lub elementy dokumentacji projektowej i aplikacyjnej, w tym audytów energetycznych (Fundusz nie wskazuje firm, fundacji itp. opracowujących dokumenty ani też nie rekomenduje producentów/dostawców kotłów, urządzeń, materiałów budowlanych itp.).

Zgodnie z dokumentacją Programu wykonanie audytu energetycznego nie jest obowiązkowe. Wszelkie czynności wykonywane przez przedstawicieli WFOŚiGW w Olsztynie są nieodpłatne.  Osoby upoważnione do działania w imieniu WFOŚiGW w Olsztynie poza jego siedzibą posiadają stosowne upoważnienia, zawierające w szczególności imię i nazwisko, adres i pieczęć WFOŚiGW w Olsztynie. Upoważnienie wraz z dowodem osobistym potwierdzającym ich tożsamość przedstawiciele WFOŚiGW w Olsztynie zobowiązani są okazać Wnioskodawcom. Tym samym WFOŚiGW w Olsztynie przestrzega przed działaniem osób podających się za przedstawicieli lub pośredników Funduszu oraz stronami internetowymi, których nazwy mogą sugerować, że stanowią oficjalne strony Programu Czyste Powietrze.

Zgodnie z § 3 pkt. 1 Regulaminu naboru wniosków Wnioskodawca ma możliwość dwukrotnego uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wniosku wg kryteriów dostępu oraz jednokrotnego uzupełnienia na etapie oceny wniosku wg kryteriów jakościowych dopuszczających.

Termin dostarczenia uzupełnienia do WFOŚiGW w Olsztynie – 15 dni roboczych (każde uzupełnienie) od dnia otrzymania wezwania przez Wnioskodawcę. Wezwanie do uzupełnienia kierowane jest za pomocą Portalu Beneficjenta lub poczty elektronicznej.

(WFOŚiGW w Olsztynie)