www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Radni przedłużyli czas obowiązywania obecnych taryf za wodę i ścieki

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę i odprowadzanie ścieków, Rada Miejska w Morągu przedłużyła do 31.12.2018 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia […]

[fb-like-button]

I Otwarty Konkurs Ofert 2018

Burmistrz Morąga ogłosił I Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 oraz na zadania wieloletnie na lata 2018-2020.

[fb-like-button]

“Drezdeńska” podsumowała projekt Irlandia

W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu odbyło się podsumowanie unijnego projektu Irlandia.

[fb-like-button]

Spotkanie wigilijne dla bezdomnych

W Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Morągu od lat organizowane jest spotkanie wigilijne dla bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, gdzie potrzebujący mogą zjeść ciepły posiłek i złożyć sobie życzenia z działaczami czerwonokrzyskimi, otrzymają paczki żywnościowe.  Przy organizacji Wigilii pomogą  wolontariusze Morąskiej Grupy SIM PCK. W tym roku świąteczną zbiórkę żywności na rzecz potrzebujących organizuje wśród pracowników  […]

[fb-like-button]

Zawody policjantów w pływaniu o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji

Trwają zapisy na I Zawody Policjantów Garnizonu Warmińsko- Mazurskiego w Pływaniu Stylem Dowolnym na Dystansie 50m o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Zawody odbędą się 20 grudnia 2017 roku o godz. 09:00 w pływalni “Morąska Perła” w Morągu. Organizatorem wydarzenia jest Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie. Serdecznie zapraszamy!

[fb-like-button]

Pogotowie zimowe dla potrzebujących

W okresie jesienno-zimowym prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu, które w skrajnych przypadkach może prowadzić do śmierci. 

[fb-like-button]

Udana akcja przedszkola na rzecz zwierząt w schronisku

W IX edycji kampanii na rzecz bezdomnych zwierząt ze schroniska w Zbożnem koło Morąga, dzięki Przedszkolu Nr 6 “Pod Zielonym Parasolem” w Morągu udało się zebrać ponad 520 kg karmy dla zwierząt (karma sucha, mokra, kasze, ryż, makaron).

[fb-like-button]