www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Radni przedłużyli czas obowiązywania obecnych taryf za wodę i ścieki

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę i odprowadzanie ścieków, Rada Miejska w Morągu przedłużyła do 31.12.2018 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia […]

[fb-like-button]

I Otwarty Konkurs Ofert 2018

Burmistrz Morąga ogłosił I Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 oraz na zadania wieloletnie na lata 2018-2020.

[fb-like-button]

“Drezdeńska” podsumowała projekt Irlandia

W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu odbyło się podsumowanie unijnego projektu Irlandia.

[fb-like-button]

Spotkanie wigilijne dla bezdomnych

W Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Morągu od lat organizowane jest spotkanie wigilijne dla bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, gdzie potrzebujący mogą zjeść ciepły posiłek i złożyć sobie życzenia z działaczami czerwonokrzyskimi, otrzymają paczki żywnościowe.  Przy organizacji Wigilii pomogą  wolontariusze Morąskiej Grupy SIM PCK. W tym roku świąteczną zbiórkę żywności na rzecz potrzebujących organizuje wśród pracowników  […]

[fb-like-button]

Zawody policjantów w pływaniu o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji

Trwają zapisy na I Zawody Policjantów Garnizonu Warmińsko- Mazurskiego w Pływaniu Stylem Dowolnym na Dystansie 50m o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Zawody odbędą się 20 grudnia 2017 roku o godz. 09:00 w pływalni “Morąska Perła” w Morągu. Organizatorem wydarzenia jest Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie. Serdecznie zapraszamy!

[fb-like-button]

Pogotowie zimowe dla potrzebujących

W okresie jesienno-zimowym prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu, które w skrajnych przypadkach może prowadzić do śmierci. 

[fb-like-button]

Udana akcja przedszkola na rzecz zwierząt w schronisku

W IX edycji kampanii na rzecz bezdomnych zwierząt ze schroniska w Zbożnem koło Morąga, dzięki Przedszkolu Nr 6 “Pod Zielonym Parasolem” w Morągu udało się zebrać ponad 520 kg karmy dla zwierząt (karma sucha, mokra, kasze, ryż, makaron).

[fb-like-button]

Kolejne dyskusje o książkach

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki Miejska Bibliotek Publiczna w  Morągu zaprasza do dyskusji na temat książek Anny Augustyniak „Irena Tuwim. Nie umarłam z miłości” oraz Zofii Turowskiej „Janusz Majewski Film – kobieta jego życia”. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2017 r. w Sali Wielofunkcyjnej MBP w Morągu od godz. 12:00.

[fb-like-button]

Gimnazjaliści realizują projekt „Gotowi na wyzwanie”

Od października w klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu trwa kolejny cykl pierwszej  edycji  projektu „Gotowi na wyzwanie”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

[fb-like-button]

“Czwórka” obchodziła 690-lecie Morąga

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu przyłączyła się do obchodów 690-lecia Morąga. W ciągu całego roku w szkole organizowane były różne przedsięwzięcia związane z tą okolicznością. Uczniowie brali udział w konkursach plastycznych, warsztatach, lekcjach i innowacjach poświęconych historii, zabytkom, kulturze i tradycji, nie tylko naszego miasta, ale także całego regionu Warmii i […]

[fb-like-button]

Urodziny Marszałka obchodzono w województwie

W Olsztynie i regionie uroczyście obchodzono 150. urodziny Józefa Klemensa Piłsudskiego, przypadające 5 grudnia. We wtorek odbyły się aż dwie konferencje naukowe poświęcone jego działalności: w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego i na Wydziale Humanistycznym UWM oraz uroczystość składania kwiatów pod tablicą poświęconą Marszałkowi przy ulicy jego imienia.

[fb-like-button]

Stoki na Warmii i Mazurach szykują się do sezonu

Polodowcowa rzeźba terenu tworzy w regionie dobre warunki do rozwijania narciarstwa zjazdowego. Na szczególnie atrakcyjnych pod tym względem stokach, rozsianych po całym województwie, powstały ośrodki narciarskie. Niektóre z nich kuszą także dodatkowymi propozycjami.

[fb-like-button]