www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Z myślą o młodych pacjentach z Warmii i Mazur

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie dołączył do grona nielicznych ośrodków pediatrycznych w kraju, w których powszechne zastosowanie mają nowoczesne lasery.

[fb-like-button]

Wojewoda koordynuje świadczenia rodzinne i wychowawcze

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przejął zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (program rodzina 500+), realizowane dotychczas przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych  z […]

[fb-like-button]