www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Doradcy uczyli jak oszczędzać ciepło i energię

Kilkadziesiąt osób z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie wzięło udział w spotkaniu z doradcami energetycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Specjaliści uczyli jak na co dzień używać urządzeń elektrycznych i cieplnych, aby zaoszczędzić w domowym budżecie i przy okazji lepiej chronić środowisko.

[fb-like-button]

Innowacyjne rozwiązania i wsparcie dla osób starszych

W Olsztynie odbyła się ogólnopolska konferencja „Teleopieka – innowacyjna forma wsparcia dla osób starszych”, która dotyczyła rozwoju usług dla starzejącego się społeczeństwa.

[fb-like-button]

Na rehabilitację osób niepełnosprawnych z Warmii i Mazur

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania, ze środków PFRON, z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

[fb-like-button]