www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Zmiany w funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych

Z dniem 31 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2494) zakładająca zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o działach administracji rządowej oraz o promocji […]

[fb-like-button]

Światowy Dzień bez Tytoniu w powiecie ostródzkim

W ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu odbyła się akcja profilaktyczna skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorem akcji była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie, patronatem objął Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, a współorganizatorami pedagodzy i pielęgniarki medycyny szkolnej szkół ponadpodstawowych powiatu ostródzkiego.

[fb-like-button]