www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

PKP ogłosiło przetarg na remont peronów stacji Morąg

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie ogłosił  „Przebudowa peronów na stacji Morąg”.  Trwa także procedura przetargowa dotycząca przebudowy peronu na stacji Morąg Kolonia z dostosowaniem wysokości peronu do obowiązujących wytycznych i potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, linia nr 220 Olsztyn Główny – Bogaczewo.

[fb-like-button]

Organ regulacyjny zaopiniuje projekt regulaminu dot. wody

Radni miejscy z Morąga podjęli uchwałę w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

[fb-like-button]

Konkurs na pielęgniarkę oddziałową – neurologia

Prezes Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o., ogłasza konkurs na pielęgniarkę oddziałową oddziału neurologicznego. Szczegóły w komunikacie.

[fb-like-button]

Sprawdzaj jakość warmińsko-mazurskich kąpielisk

Ogólnopolski serwis kąpieliskowy to portal informacyjny o jakości wody. W wykazie znajdziemy wszystkie kąpieliska wyznaczone uchwałami rad gmin. 

[fb-like-button]

Festyn w Strużynie !!!

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w festynie, który w najbliższą niedzielę odbędzie się w Strużynie. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się na plakacie.

[fb-like-button]

Dodatkowy nabór do Branżowej Szkoły I Stopnia w ZSZiO

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  w Morągu Halina Pasternacka informuje,  że został zamknięty nabór do szkoły z sukcesem. Pozostaje jednak spora grupa uczniów nieprzyjętych do Branżowej Szkoły I stopnia.

[fb-like-button]

Policjanci poszukują zaginionego Roberta Pińkowieckiego

Policjanci poszukują 16- letniego Roberta Pińkowieckiego, który w dniu 3 lipca 2018 roku wyszedł z domu i do chwili obecnej nie wrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Wszystkie osoby mające jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu nieletniego proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie pod nr tel: […]

[fb-like-button]

Działki gminne przeznaczone do oddania w dzierżawę

Wykazy działek stanowiących własność Gminy Morąg przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

[fb-like-button]

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie

Starosta ostródzki zawiadamia, zgodnie z §38.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2016. 1034 t.j. z późn. zm.), że w związku z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w dniu 25 lipca 2018 r. przeprowadzone zostaną czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych […]

[fb-like-button]