www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Morąski samorząd wybuduje nowe oświetlenie w gminie

Morąski samorząd ogłosił przetarg , w ramach środków własnych, na budowę oświetlenia w gminie Morąg.

[fb-like-button]

Gminny program ochrony środowiska

Obwieszczenie Burmistrza Morąga o możliwości zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Morąg na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” oraz możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu.

[fb-like-button]

Czasowe zamknięcie drogi Ruś – Szeląg

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie informuje, że w związku z remontem drogi powiatowej 1965N Zawroty-Szeląg, w dniach 09.10.2018r. -12.10.2018r zostanie zamknięta dla ruchu w/w droga powiatowa na odcinku Ruś – Szeląg. Dojazd do m. Zawroty drogą wojewódzką przez m. Łukta i Florczaki. Za utrudnienia przepraszamy. komunikat o zamknięciu drogi (ZDP Ostróda)

[fb-like-button]

Święto Bożego Ciała, a zakończenie roku szkolnego

Jak informuje Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej, w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, w roku szkolnym 2018/2019 termin ten przypada w piątek, 21 czerwca 2019 roku. Tak wynika z przepisów i data ta nie zostanie zmieniona.

[fb-like-button]

Dwa lata funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Dzisiaj, 5 października 2018 r., mijają dwa lata od wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie kraju. W tym czasie blisko 1,5 mln użytkowników, 5 mln odsłon strony i ponad 900 tys. naniesionych zagrożeń potwierdzają słuszność zaproponowanego w 2016 r. społeczeństwu rozwiązania. Przekazane przez mieszkańców tą drogą informacje w blisko 50% zostały potwierdzone przez policję.

[fb-like-button]

Tablica upamiętniająca polskiego i niemieckiego ojca ortopedii

Z okazji 150. urodzin prof. dr med. Konrada Aleksandra Theodora Biesalskiego, w czwartek, 4 października br. dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej przed ostródzkim szpitalem. Tablica ta upamiętnia prof. Biesalskiego, który urodził się 14 listopada 1868 r. w Ostródzie. Uznawany za wybitnego chirurga-ortopedę i pediatrę, organizatora nowoczesnej opieki społecznej nad osobami niesprawnymi fizycznie, a także nauczyciel […]

[fb-like-button]

Uwaga, zmiana organizacji ruchu!

Wykonawca zadania pn. „Budowa wiaduktu nad linia kolejową nr 353 Poznań – Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego” informuje, iż z dniem 10.10.2018 r planowana jest zmiana w istniejącej tymczasowej organizacji ruchu.

[fb-like-button]

Działania „Bezpieczny kierowca ciężarówki”

Policjanci z garnizonu warmińsko – mazurskiego przeprowadzili wzmożone działania pn. „Bezpieczny kierowca ciężarówki”. Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami ciężarowymi o DMC powyżej 3,5 t. przestrzegania podstawowych przepisów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

[fb-like-button]

Potencjał rozwoju miast przedmiotem badania w sześciu polskich regionach

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w partnerstwie z pięcioma innymi województwami rozpoczął realizację jednego z większych w kraju projektów badawczych. Celem prac będzie identyfikacja potencjału społeczno-gospodarczego miast oraz barier ich rozwoju.

[fb-like-button]