www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Nie chciał wpuścić do domu. Do środka… wjechali autem

Zniszczenie mienia, naruszenie miru domowego oraz pobicie – takie zarzuty usłyszał każdy z trzech mężczyzn, którzy przyjechali „odwiedzić” pokrzywdzonego. Gdy ten nie chciał otworzyć im drzwi, by je wyważyć, wjechali rozpędzonym autem w ścianę budynku.

[fb-like-button]

Sesje psychoterapeutyczne dla rodzin potrzebujących wsparcia

W Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów oraz Przeciwdziałania Narkomanii Alkoholowych w Morągu, przy ul. Dworcowej na przełomie listopada i grudnia będą odbywać się sesje psychoterapeutyczne dla rodzin potrzebujących wsparcia.

[fb-like-button]

Nie dajmy się zwieść oszustom

Pomimo licznych apeli nie tylko policji, ale również wielu organizacji i instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych w dalszym ciągu zgłaszają się na policję osoby, które padły ofiarą oszustw metodą „na……… ”.

[fb-like-button]

Konkurs plastyczny „Hej kolęda, kolęda!”

Morąski Dom Kultury ogłasza konkurs plastyczny „Hej kolęda, kolęda!”. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej  przedstawiającej obrzęd kolędowania.

[fb-like-button]

Paczka dla zwierząt ze schroniska w Zbożnem

Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 2 w Morągu zorganizowało zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska w Zbożnem.  

[fb-like-button]

Strażacki akcent podczas 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK

W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyła się uroczystość z okazji Dni Honorowego Dawcy Krwi 2018 oraz 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. Członkowie Klubu HDK przy Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie brali udział w obchodach, podczas których wręczane były medale okolicznościowe oraz odznaki. Komenda Powiatowa PSP w Ostródzie, za szczególne zasługi, otrzymała medal 60-lecia Honorowego […]

[fb-like-button]

Informacja nt. konkursu „Pomoc bezdomnym i zagrożonym bezdomnością”

Na dofinansowanie działań organizacji pozarządowych ubiegających się o wsparcie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczonych zostało w ramach budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 731.225,00zł, z czego  na realizację zadania pn. Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością  – edycja 2018” przyznano środki w wysokości 566.790zł, na realizację 12 projektów.

[fb-like-button]

Jak pozyskać środki na projekty sportowe

Bezpłatna konferencja „Finansowanie sportu z Funduszy Europejskich” odbędzie się 3 oraz 4 grudnia 2018 roku w Warszawie.

[fb-like-button]