www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Otwarty konkurs ofert w 2019 roku

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

[fb-like-button]

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Głównym tematem spotkania było wstępne podsumowanie roku oraz analiza tendencji w zakresie zagrożeń wypadkami drogowymi w województwie. Podsumowanie działań w zakresie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu. Przedstawiony został również kolejny Program Realizacyjny Wojewódzkiej Rady BRD na lata 2019-2020, który jest ostatnim dwuletnim planem działań w kierunku realizacji […]

[fb-like-button]

Aktywne i zdrowe starzenie się – spotkanie informacyjne

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące „Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się” odbędzie się 17 grudnia 2018 roku w Olsztynie.

[fb-like-button]