www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Platformy startowe dla nowych pomysłów działają w dziewięciu miastach i są skierowane do różnych branż. Można w nich uzyskać ekspercką pomoc na rozwinięcie modelu biznesowego.

[fb-like-button]

Stan realizacji RPO WiM 2014-2020 na koniec 2018 roku

W tym czasie ogłoszono 375 naborów o wartości ponad 9,7 mld zł, co stanowi 131%alokacji Programu. Podpisano 2 505 umów na kwotę ponad 4,4 mld zł, co stanowi 59,3%budżetu Programu.

[fb-like-button]