www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Ostatnie szkolenie dla pracowników socjalnych

Szkolenia zrealizowano w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3, Działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ich głównym organizatorem było Ministerstwo Środowiska, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz Zespół Doradców Energetycznych istniejący przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki […]

[fb-like-button]

Sektor pozarządowy wpływa na rozwój Warmii i Mazur

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie noworoczne z organizacjami pozarządowymi z województwa warmińsko-mazurskiego. W wydarzeniu uczestniczył marszałek Gustaw Marek Brzezin.

[fb-like-button]