www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2019

Burmistrz Morąga wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia I Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

[fb-like-button]

Konkurs na kandydata na dyrektora SP w Słoneczniku

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej Burmistrz Morąga ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Heleny Ponieważ w Słoneczniku.

[fb-like-button]

Ferie na sportowo na „Białym Orliku”

We wtorek,  22 stycznia 2019 roku, na lodowisku „Biały Orlik” w Morągu odbył się Lodowy Tor Przeszkód. Każdy zawodnik miał do pokonania tor sprawnościowy na czas.

[fb-like-button]

Nieodpowiedzialni kierowcy trafili w ręce policjantów

Przed sądem odpowie dwóch nieodpowiedzialnych kierowców. Jeden wsiadł za kierownicę pomimo tego, że miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Drugi był pijany i do tego nie posiadał uprawnień do kierowania.

[fb-like-button]

Wznowienie naboru – program Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wznowił  nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

[fb-like-button]

Alere – niech ta nazwa urządzenia do badania osób kierujących pod wpływem środków odurzających zapadnie głęboko w pamięć

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie po raz kolejny zatrzymali kierujących pod wpływem środków odurzających. Alere to urządzenie (analizator) do szybkiego badania przesiewowego na zawartość substancji odurzających. Funkcjonariusze chwalą urządzenie, gdyż jest ono szybkie i łatwe w obsłudze.

[fb-like-button]

Dlaczego podrożał projekt Olsztyna Głównego?

PKP SA organizowały już dwa przetargi na projekt budowy nowego dworca i przebudowy stacji Olsztyn Główny. W obu wygrał – jako konsorcjant bądź samodzielnie – Multiconsult Polska, lecz w drugim postępowaniu już z droższą ofertą. – Budżet został zaktualizowany z uwagi na wpływającą na zakres niezbędnych prac projektowych rozpoczętą procedurę wpisu budynku dworca do ewidencji […]

[fb-like-button]