www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o prawach pacjenta

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowa regulacja wprowadza zakaz pobierania opłat od rodziców lub opiekunów za pobyt z dzieckiem albo osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

[fb-like-button]

Ogłoszenie konkursu ofert na 2019 rok

Burmistrza Morąga wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia I Konkursu Ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego Gminy Morąg w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.

[fb-like-button]

Konferencja dla przedsiębiorców i biur rachunkowych

Informacja skierowana jest do przedsiębiorców i biur rachunkowych ich obsługujących. Udział bezpłatny bez konieczności wcześniejszych zgłoszeń. Czas trwania ok 2 godz. Jeśli konferencja będzie się cieszyć zainteresowaniem będą organizowane kolejne spotkania. Więcej szczegółów w załączonym komunikacie.

[fb-like-button]

Publiczne służby zatrudnienia mają już 100 lat

W uroczystościach z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia wziął udział Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

[fb-like-button]

„Alkohol i narkotyki” – poranek na drogach regionu

Nie było, nie ma i nie będzie przyzwolenia na kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających. Dlatego też warmińsko-mazurska drogówka dzisiaj rano przeprowadziła działania „Alkohol i narkotyki”. Mają one na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego właśnie takich kierujących, a tym samym ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych, których przyczynami są środki odurzające. Tylko w ciągu […]

[fb-like-button]

Posiadali narkotyki – będą tłumaczyć się przed sądem

Ponad 16 gramów marihuany oraz 70 gramów amfetaminy zabezpieczyli ostródzcy i morąscy policjanci. Niedozwolone substancje posiadali dwaj tamtejsi mieszkańcy. Za posiadanie środków odurzających grożą im kary nawet 3 lat pozbawienia wolności.

[fb-like-button]

Szkolenia w zakresie dostępności dla kadr NGO wspierających osoby niepełnosprawne

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawarło umowę na szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne, w celu świadczenia przez nie usług doradczych i audytorskich na rzecz dostępności. Wykonawcą zamówienia będzie Spółdzielnia Socjalna „FADO”. Rekrutacja ruszy najprawdopodobniej na początku lutego, a same szkolenia w kwietniu.

[fb-like-button]

Efekty policyjnych działań „Telefony”

Warmińsko-mazurscy policjanci ruchu drogowego, podobnie jak funkcjonariusze w całym kraju w piątek przeprowadzili działania kontrolno-prewencyjne pn. „TELEFONY”. Miały one na celu egzekwowanie stosowania się kierujących do zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

[fb-like-button]