www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Rady Osiedla – wsparcie samorządu przez mieszkańców

Ustawa o samorządzie gminnym daje możliwość utworzenia jednostek pomocniczych w gminach, takich jak np. osiedla. Tak też się stało w przypadku Morąga. W mieście funkcjonuje 8 jednostek pomocniczych gminy, zwanych osiedlami. Warto zapoznać się z ich statutami, składami osobowymi zarządów, zadaniami i granicami. Każdy mieszkaniec danego osiedla stale zamieszkujący w osiedlu i posiadający czynne prawo […]

[fb-like-button]

Jednostki OSP przeszkolone z obsługi AED

Pod koniec ubiegłego roku ochotnicze straże pożarne w naszym powiecie otrzymały sprzęt ratowniczy zakupiony ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.  Między innymi ochotnicy zostali wyposażeni w osiemnaście defibrylatorów. Popularny AED to urządzenie, które wykorzystywane jest do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 29 i 30 stycznia w ostródzkiej Komendzie Powiatowej PSP i JRG Morąg powiatowy koordynator i instruktorzy ratownictwa medycznego PSP […]

[fb-like-button]

Działki gminne przeznaczone do dzierżawy i użyczenia

Wykazy działek stanowiących własność Gminy Morąg przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.

[fb-like-button]

III miejsce honorowych krwiodawców z KP PSP Ostróda

Honorowi krwiodawcy z ostródzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zajęli III miejsce w województwie w turnieju „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew 2019”, w kategorii Państwowa Straż Pożarna. Puchar i dyplom 31 stycznia podczas uroczystej akademii w Olsztynie odebrał kpt. Rafał Napiórkowski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie wraz z Prezesem Klubu HDK przy KP […]

[fb-like-button]

Wycieczka zakończyła się mandatem

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach ukarali mandatami karnymi dwóch mieszkańców Warszawy, którzy nielegalne przekroczyli granicę polsko-rosyjską, tylko po to, by zrobić pamiątkowe zdjęcie. Mężczyźni nie wiedzieli, że ich wizytę rejestrują kamery Straży Granicznej.

[fb-like-button]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 r.

[fb-like-button]

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w lutym 2019

Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Warmińsko-Mazurskim zapraszają do korzystania z bezpłatnych porad. W lutym 2019 roku odwiedzą 14 miejscowości w województwie – podczas ich dyżurów będzie można uzyskać informacje o organizowanych konkursach, zasadach ubiegania się o wsparcie itp.

[fb-like-button]

Dla przedsiębiorców poszukujących wsparcia na rozwój firmy

Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 1.3.4 „Tereny inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 odbędzie się 21 lutego 2019 roku w Olsztynie.

[fb-like-button]

Dwa muzyczne wydarzenia w olsztyńskiej filharmonii

Miłośnicy kameralistyki spotkają się w Filharmonii Warmińsko- Mazurskiej już w najbliższy piątek (1 lutego), natomiast dwa dni później (3 lutego) w stolicy regionu wystąpi Krystyna Durys – wokalistka jazzowa zafascynowana erą swingu.

[fb-like-button]