www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Konsultacje w sprawie Wspólnego Zespołu Opiniującego

Burmistrz Morąga wydał zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany tworzenia i określenia zasad działania Wspólnego Zespołu Opiniującego. 

[fb-like-button]

Nocny Maraton Antywalentynkowy

Kino Narie w Morągu zaprasza na kolejny nocny maraton, tym razem antywalentynkowy. Szczegóły na plakacie.

[fb-like-button]

Mądrzy Cyfrowi byli w morąskiej bibliotece

W drugiej połowie ferii zimowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu odbyły się zajęcia z programu Mądrzy Cyfrowi. Zajęcia były przeznaczone dla uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych. MĄDRZY CYFROWI to pierwszy ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie wartości połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej.

[fb-like-button]

Nowe funkcjonariuszki straży pożarnej w Morągu i Ostródzie

Z dniem 1 lutego br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie służbę rozpoczęły st. str. Monika Błażejowska i str. Alicja Piotrowska. Akty mianowania wręczył kpt. Rafał Napiórkowski Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie.

[fb-like-button]

Nagroda Samorządu Województwa za kształtowanie postaw ekologicznych

Do 31 marca 2019 r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie można zgłaszać kandydatów do przyznania Nagrody im. prof. Janiny Wengris.

[fb-like-button]

Możliwe utrudnienia na przejściu w Gołdapi

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej informuje, że na terenie drogowego przejścia granicznego w Gołdapi 2 lutego br., w związku z modernizacją sieci transmisji danych, od godziny 00:00 do 02:00 (czasu polskiego) mogą wystąpić utrudnienia w odprawie granicznej osób i środków transportu.

[fb-like-button]

Spotkanie konsultacyjne nt. Funduszu Aktywni Obywatele w Ostródzie

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna zaprasza 9 lutego 2019 r. do Ostródy na spotkanie konsultacyjne w sprawie Funduszu Aktywni Obywatele. Będzie można podzielić się opinią, w jaki sposób Fundusz powinien działać, na jakie potrzeby odpowiadać, jaki inicjatywy wspierać.

[fb-like-button]

O przyszłości i roli regionów oraz miast w Unii Europejskiej

150 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych dokonało oficjalnego otwarcia przygotowań do 17. Edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019, który odbędzie się w dniach 7-10 października 2019 roku.

[fb-like-button]