www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Brak możliwości zakontraktowania kompleksowych świadczeń medycznych

Ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadziła nowe rozwiązania, które miały usprawnić organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz poradnie przyszpitalne i tym samym poprawić dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach.

[fb-like-button]

II etap zapobiegania rozszerzania się ognisk wirusa ASF w województwie

Żołnierze z 42 batalionu lekkiej piechoty z Morąga wykonywali działania mające zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

[fb-like-button]

Terytorialsi uczcili 77 rocznicę powstania Armii Krajowej

Dokładnie 77 lat temu powołano, przemianowaną ze Związku Walki Zbrojnej, Armię Krajową. 14 lutego przed pomnikiem „Inki” w Miłomłynie oraz pomnikiem Żołnierzy AK w Olsztynie żołnierze z 42 batalionu lekkiej piechoty w Morągu złożyli kwiaty i zapalili symboliczne znicze, asystę wystawiła kompania Dowodzenia Brygady z Olsztyna. 

[fb-like-button]

Zaproszenie na spotkanie „Włączenie społeczne – wyzwania”

Najbliższe spotkanie Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy, działającej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020, które odbędzie się 27 lutego, będzie poświęcone wyzwaniom związanym z wdrażaniem Osi 11 Programu. Do udziału zaprasza się realizatorów projektów w obszarze włączenia społecznego, w szczególności organizacje pozarządowe zakorzenione w społecznościach lokalnych.

[fb-like-button]