www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Terytorialsi uczcili 77 rocznicę powstania Armii Krajowej

Dokładnie 77 lat temu powołano, przemianowaną ze Związku Walki Zbrojnej, Armię Krajową. 14 lutego przed pomnikiem „Inki” w Miłomłynie oraz pomnikiem Żołnierzy AK w Olsztynie żołnierze z 42 batalionu lekkiej piechoty w Morągu złożyli kwiaty i zapalili symboliczne znicze, asystę wystawiła kompania Dowodzenia Brygady z Olsztyna. 

[fb-like-button]

Zaproszenie na spotkanie „Włączenie społeczne – wyzwania”

Najbliższe spotkanie Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy, działającej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020, które odbędzie się 27 lutego, będzie poświęcone wyzwaniom związanym z wdrażaniem Osi 11 Programu. Do udziału zaprasza się realizatorów projektów w obszarze włączenia społecznego, w szczególności organizacje pozarządowe zakorzenione w społecznościach lokalnych.

[fb-like-button]