www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Nowe szanse dla organizacji

Z udziałem wicewojewody Sławomira Sadowskiego i pełnomocnika wojewody ds. społeczeństwa obywatelskiego i równości Dariusza Rudnika, w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie dla przedstawicieli sektora NGO z terenu regionu nt. zasad korzystania ze środków tegorocznej edycji konkursów Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Szkolenie przeprowadzone zostało na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

[fb-like-button]

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z wizytą u marszałka

Doroczne spotkanie odbywa się z inicjatywy Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

[fb-like-button]

Spotkanie informacyjne na temat programu dotacyjnego „Niepodległa” 2019

Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Biuro Programu „Niepodległa” zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa”. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Spotkanie informacyjne odbędzie się 27 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej nr 52 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, o godz. 12:00.

[fb-like-button]

Bezpieczne podróże dzięki profesjonalnym pracownikom PLK

Ponad 21 000 pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w 2018 r. przeszło szkolenia i pouczenia w zakresie bezpieczeństwa. W przygotowaniu do pracy związanej z bezpieczeństwem ruchu pociągów ponad 1000 kolejarzy ćwiczyło na symulatorze urządzeń sterowania ruchem. W kursach na stanowiska związane z prowadzeniem ruchu kolejowego uczestniczyło 1300 osób.

[fb-like-button]