www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Podniesienie aktywizacji społecznej osób wykluczonych

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące omówienia założeń konkursu w ramach poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym RPO WiM 2014-2020.

[fb-like-button]