www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę nr 11/143/19/VI w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

[fb-like-button]

Spotkanie informacyjne i bezpłatne szkolenia nt. „konkursu żłobkowego” RPO

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłosił dziś konkurs wniosków na tworzenie miejsc opieki w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz instytucji dziennego opiekuna. Dla zainteresowanych konkursem odbędą się spotkanie informacyjne i szkolenia.

[fb-like-button]

Harmonogram szkoleń dla kadr NGO w zakresie dostępności

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawarło umowę na szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne, w celu świadczenia przez nie usług doradczych i audytorskich na rzecz dostępności. Wykonawcą zamówienia jest Spółdzielnia Socjalna „FADO”, która przekazała szczegółowy zakres oraz harmonogram szkoleń.

[fb-like-button]

Chciał zdobyć kobietę podszywając się pod policjanta

Do policyjnej celi trafił 36-letni mężczyzna, który podszywając się pod policjanta próbował skraść serce kobiety poznanej w sieci. Ta znajomość, która rozpoczęła się na jednym z portali internetowych, przetrwała zaledwie kilka dni. Bańka złudzeń prysła podczas jednego ze spotkań, na którym mężczyzna swoim zachowaniem wzbudził u nowo poznanej znajomej niepokój. Kobieta postanowiła przerwać tę znajomość […]

[fb-like-button]