www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Konkursy Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla organizacji pozarządowych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił dwa otwarte konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku.

[fb-like-button]

Aktywne i zdrowe starzenie się – złóż wnioski do konkursu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

[fb-like-button]