www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Rusza Program „Edukacja” w III edycji Funduszy norweskich i EOG

Ponad 23 miliony euro dostępne będzie w ramach uruchamianego programu „Edukacja”, o które będą mogły ubiegać się ubiegać polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach.

[fb-like-button]

Konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs wniosków na realizację w latach 2019-2020 zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym. Zadania powinny wpisywać się w cel operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia. Termin naboru: 29 marca 2019 r.

[fb-like-button]