www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Z wiaduktu rzucali kamieniami w samochody ciężarowe

Policjanci z Posterunku Policji w Małdytach zatrzymali 2 mieszkańców tamtejszej gminy. 35-latek i jego 18-letni kolega m.in. z wiaduktu drogowego w pobliżu miejscowości Sople mieli rzucać kamieniami i drewnianymi kołkami w przejeżdżające drogą S-7 samochody ciężarowe. W sumie usłyszeli 7 zarzutów, 5 z nich dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Na swoim koncie […]

[fb-like-button]

Wybory w sołectwach i radach osiedli w 2019 r.

Terminarz wyborów sołeckich i rad osiedli w 2019 roku w Gminie Morąg.

[fb-like-button]

Promocja rozwoju kultury fizycznej na wiejskich obszarach

Podczas uroczystego posiedzenia rady Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych podsumowano ubiegłoroczną działalność zrzeszenia oraz zostały wręczone odznaczenia.

[fb-like-button]

Akcja sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących

Urząd Miejski w Morągu rozpoczął kolejną już akcję sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących, które przebywają na terenie Gminy Morąg.

[fb-like-button]

Ośrodek OWIES zaprasza do Szkoły Przedsiębiorczości NGO

Ośrodek OWIES w Elblągu, prowadzony przez Stowarzyszenie ESWIP, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych planujących prowadzić działalność gospodarczą lub statutową działalność odpłatną z powiatów: braniewskiego, elbląskiego, iławskiego, ostródzkiego, które są objęte wsparciem OWIES w zakresie ekonomizacji swoich działań. Każda organizacja może oddelegować do udziału w Szkole 1-2 osoby, w przypadku jednej osoby musi to być przedstawiciel zarządu […]

[fb-like-button]

Mistrzostwa Rejonu IV W-M SZS w Halowej Piłce Nożnej

W dniu 20.03.2019 roku w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu odbył się Mistrzostwa Rejonu W-M SZS w Halowej Piłce Nożnej Chłopców Igrzysk Młodzieży Szkolnej dla rocznika 2003-2005. W turnieju wzięły udział trzy drużyny.

[fb-like-button]

Pamiątka kreuje pozytywny wizerunek regionu

Ideą konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” jest pozyskanie pamiątki, kojarzącej się z naszym regionem, symbolizującej jej kulturę, tradycje oraz zwyczaje.

[fb-like-button]

INFORMACJA DLA PLANTATORÓW I PUNKTÓW SKUPU OWOCÓW I WARZYW

W związku ze zbliżającym się sezonem zbioru owoców i warzyw, Główny Inspektor Sanitarny przypomina: Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 […]

[fb-like-button]

21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa

Dzień 21 marca został ustanowiony jako Światowy Dzień Zespołu Downa w inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa w roku 2005. Od 2012 roku organizowany jest pod patronatem ONZ.

[fb-like-button]