www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Zmiana godzin obsługi klientów w urzędach skarbowych

Informujemy, że od 7 stycznia 2020 r. zmianie ulegają godziny obsługi klientów w urzędach skarbowych województwa warmińsko-mazurskiego:

[fb-like-button]

Konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa w 2020 roku

Zarząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020 r. w jedenastu obszarach.

[fb-like-button]

600 tys. zł na opiekę nad regionalnymi zabytkami

Zarząd województwa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2020 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

[fb-like-button]