www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Rekrutacje do szkół, przedszkoli i żłobka

Rozpoczyna się rekrutacja do szkół i przedszkoli w Gminie Morąg. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące rekrutacji do poszczególnych placówek (informacje dostępne są również na stronach szkół i przedszkoli oraz bezpośrednio w placówkach).

[fb-like-button]

Trwa termomodernizacja budynków 3 szkół w gminie

Trwa kompleksowa  termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Morągu – nr 1, Łącznie i Żabim Rogu. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych Gminy Morąg oraz  środków Unii Europejskiej tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

[fb-like-button]

Morąskie szkoły i przedszkola nie zbierają już zużytych baterii

Morąskie szkoły i przedszkola nie prowadzą już zbiórki zużytych baterii. Z takim wnioskiem wystąpiła podczas miejskiej sesji Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, po informacji o pożarze w pomieszczeniach przedszkola w Krakowie, gdzie gdzie były składowane takie baterie. Odpowiadając na apel radnych Burmistrz Morąga zwrócił się do dyrektorów placówek oświatowych o zaniechanie prowadzenia podobnych […]

[fb-like-button]

II Otwarty Konkursu Ofert 2020 dla organizacji

Burmistrz Morąga ogłosił II Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

[fb-like-button]

Gminy Miłomłyn i Małdyty w obszarze zagrożonym grypą ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie informuje, że na podstawie wyników badań z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 15 w 2020 roku ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.  Ognisko nr 2020/15 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w […]

[fb-like-button]

Nowy dowódca zastępu w JRG Morąg

Ostródzki Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Ostrowski  awansował w trybie nagrodowym mł. asp. Marcina Rybińskiego z dniem 1 lutego na stanowisko dowódca zastępu w morąskiej jednostce ratowniczo-gaśniczej.

[fb-like-button]

Książka z biblioteki na telefon

Morąska Biblioteka Publiczna w Morągu kieruje ofertę „Książka na telefon” zarówno do osób mających już kartę biblioteczną, jak również do tych, którzy jej jeszcze nie mają, a chcą dołączyć do użytkowników MBP w Morągu. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi. (MBP Morąg)

[fb-like-button]

Uwaga studenci: „Aktywny samorząd” Moduł II

Do 28 lutego 2020 roku (do godziny 23:59) należy rozliczyć się z podpisanych umów w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

[fb-like-button]

WYNIKI BADAŃ ONLINE

Bezpłatny dostęp do wyników badań przez internet od 01.02.2020 r. umożliwia Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Wyniki online są udostępniane wszystkim zleceniodawcom – zarówno podmiotom z podpisaną umową, jak też klientom indywidualnym.

[fb-like-button]