www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Ograniczenie odwiedzin na Oddziałach Pediatrycznym i Niemowlęcym

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2019 poz. 1127), decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu od dnia 20.02.2020 r. do 31.03.2020 r. ogranicza się odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Niemowlęcym oraz Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Neurologiczno – Rehabilitacyjnym.

[fb-like-button]

Jak wykorzystujesz nowe technologie informatyczne

Konkurs informatyczny „Szlakiem Mikołaja Kopernika”, którego inicjatorem jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Warmii i Mazur.

[fb-like-button]

Uprawa maku i konopi włóknistych – znamy wyniki konsultacji

Zakończyły się konsultacje społeczne związaną z projektem określającym ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2020 roku w województwie warmińsko-mazurskim.

[fb-like-button]