www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Zjawisko bezdomności na Warmii i Mazurach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaktualizował dane dotyczące zjawiska bezdomności regionie w 2019 roku.

[fb-like-button]

Wybory prezydenckie – ważne informacje

Postanowieniem Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczyła termin wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10maja 2020 r., kalendarz wyborczy, przydatne informacje.

[fb-like-button]

Wystawa malarstwa „Utrwalić piękno”

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu zaprasza na wystawę malarstwa „Utrwalić piękno” autorstwa Melanii Witkowskiej. Prace można podziwiać od 2 do 31 Marca w Wypożyczalni dla Dorosłych w godzinach otwarcia działu. Wernisaż wystawy odbędzie się 4 Marca o godz. 17:00.

[fb-like-button]

Koncert Wiolonczela Mą Muzeą

Muzeum im. J. G. Herdera w Morągu serdecznie zaprasza na koncert zespołu wiolonczelistów Cellofuny, który odbędzie się w dniu 15 marca, o godz. 14.00 w sali balowej Pałacu Dohnów.

[fb-like-button]

Policyjne działania „Prędkość”

27 lutego 2020 roku Policja przeprowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Nadrzędnym celem działań będzie zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Niemniej jednak policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

[fb-like-button]

Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania,) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

[fb-like-button]

13,5 miliona zł na włączenie społeczne w regionie

Zarząd województwa rozstrzygnął kolejny konkurs i zaakceptował do dofinansowania projekty, których celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

[fb-like-button]

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH W SPRAWIE KORONAWIRUSA

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że każda osoba powinna bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną w swoim powiecie, jeśli była w krajach objętych zakażeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni (Chiny, Korea Południowa, Północne Włochy, Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur, Tajwan) i po powrocie zaobserwowała u siebie następujące objawy:

[fb-like-button]

Trzech nowych przedstawicieli w kulinarnej sieci

Decyzją zarządu województwa warmińsko-mazurskiego trzy nowe przedsiębiorstwa uzyskały prawo do korzystania ze znaku towarowego „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”. Sieć obecnie liczy już 128 przedstawicieli.

[fb-like-button]