www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Zmiana organizacji pracy w UW w Olsztynie

Komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie od najbliższego poniedziałku.

[fb-like-button]

Rozszerzenie Pomocy Żywnościowej

Pomoc żywnościowa dla osób, które zostały objęte kwarantanną będzie dostarczana do nich bezpośrednio.

[fb-like-button]

Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Zaleca się: Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). Promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Upewnić się, że pracownicy, klienci i kontrahenci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

[fb-like-button]

Informacje dla osób podróżujących pociągami PKP Intercity w sprawie koronawirusa

Spółki z Grupy PKP współpracują w zakresie profilaktyki zakażań koronawirusem SARS-CoV-2. Na kolei wprowadzono specjalnie wytyczne dla pracowników, w szczególności dla personelu mającego bezpośredni kontakt z pasażerami na dworcach i w pociągach. Rozpowszechniane są także informacje o konieczności przestrzegania przez pasażerów zasad higieny. Od 15 marca br. zawieszone zostanie kursowanie pociągów międzynarodowych.

[fb-like-button]

Wsparcie samorządu dla inicjatyw młodzieżowych

Zarząd województwa zdecydował o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych samorządu województwa dotyczących realizacji programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim przez organizacje pozarządowe.

[fb-like-button]

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów PKP Intercity

W niedzielę 15 marca 2020 roku weszła w życie korekta rocznego rozkładu jazdy. Będzie obowiązywać do 13 czerwca 2020 roku. Wprowadzane zmiany zapewnią optymalne kursowanie pociągów PKP Intercity podczas licznych modernizacji linii kolejowych.

[fb-like-button]