www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Przebudowa m.in.: ulicy powiatowej – Przemysłowej w Morągu

Trwa przebudowa ulicy powiatowej nr 1178N Przemysłowa w Morągu, której celem jest poprawa warunków komunikacyjnych w ciągach dróg i ulic powiatowych. Inwestycja została dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

[fb-like-button]

Przekazali morąskim strażakom maseczki

CSK Animator Katarzyna Królak wspólnie z Gminą Morąg, przekazali  maseczki ochronne oraz artykuły spożywcze dla morąskich strażaków. Mają one stanowić ochronę dla strażaków podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

[fb-like-button]

Brakuje chętnych do pracy w komisjach wyborczych

Komisarza Wyborczego w Elblągu II informuje, że pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu lub przesyłając skany zgłoszeń na adres e – mail pkw-281508@pkw.gov.pl  do niżej wymienionych komisji wyborczych:

[fb-like-button]

Mimo wiosny sezon grzewczy trwa. Zadbaj o bezpieczeństwo

Zdarza się, że o konieczności dbania i stan wentylacji i kominów w naszych mieszkaniach przypomina nam dopiero strach. Tylko od początku kwietnia na terenie naszego powiatu doszło do kilku przypadków zapalenia się sadzy w kominie. Powodem były zaniedbania ze strony właścicieli budynków.

[fb-like-button]

2,3 tys. zadań z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Wsparcie rządowe uzyska 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne.  Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego wyniesie 178,6 mln zł: 88,1 mln zł na zadania powiatowe,  90,5 mln zł na […]

[fb-like-button]

Potrzebne osocze osób wyzdrowiałych z COVID-19

Potrzebne jest osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 ! Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zapraszają do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

[fb-like-button]

Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w czasie pandemii

Pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w czasie pandemii w naszym mieście i regionie.

[fb-like-button]

Rezerwat przyrody Pióropusznikowy Jar powiększony

Aż o 80 ha powiększono powierzchnię dotychczasowego rezerwatu przyrody Pióropusznikowy Jar, którego celem ochrony jest zachowanie fragmentów lasów liściastych ze stanowiskami pióropusznika strusiego. Było to możliwe dzięki współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie i leśników z Nadleśnictwa Elbląg.

[fb-like-button]