www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Kolejowe szkolnictwo zawodowe w Polsce

Urząd Transportu Kolejowego przygotował raport dotyczący szkół kształcących przyszłych pracowników kolei. Analiza powstała w oparciu o dane statystyczne, wywiady z przewoźnikami i przede wszystkim na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród dyrektorów szkół w 2019 roku.

[fb-like-button]

Regionalne Dni Rodziny – apel marszałka województwa

– W kontekście zagrożenia spowodowanego koronawirusem i związanych z nim rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego informuję o odwołaniu planowanych wydarzeń w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, w tym seminariów, konferencji, a także wszelkich planowanych inicjatyw lokalnych – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

[fb-like-button]

Prof. Domański: pandemia może być zjawiskiem wzmacniającym hierarchię społeczną

Pandemia COVID-19 może być zjawiskiem wzmacniającym hierarchię społeczną – uważa socjolog prof. Henryk Domański. Tłumaczy, że – zgodnie z wszystkimi dotychczasowymi badaniami – osoby o wyższym statusie społecznym bardziej niż inni traktują zachowania prozdrowotne jako inwestycję i element strategii życiowej.

[fb-like-button]

Eksperci: tylko szczepienie chroni kobietę w ciąży i dziecko przed grypą

Jedynie szczepienie może uchronić kobietę w ciąży i dziecko przed grypą i jej poważnymi powikłaniami, grożącymi nawet zgonem – przekonują eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Ma to szczególne znacznie w okresie pandemii Covid-19.

[fb-like-button]