www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

M.in.: Jurki ze wsparciem z „Aktywnej wsi…”

Konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” jest organizowany od 2006 roku. Jego celem jest wsparcie inicjatyw, które służą: poprawie warunków życia ludności wiejskiej, zachowaniu dziedzictwa kulturalnego, podnoszeniu atrakcyjności turystycznej. W tegorocznej edycji wpłynęły 53 wnioski, z których komisja wybrała do dofinansowania 13 z nich łączną kwotą 250 000 zł. Jest wśród nich m.in.: Sołectwo […]

[fb-like-button]

Markowo jednym z 36 sołectw z „Małym grantem…”

Na Zarządu Województwa zostały zatwierdzone projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach projektu „Małe granty sołeckie”. W ramach konkursu wpłynęło 157 wniosków. Dofinansowanie na łączną kwotę 500 000 zł otrzymało 36 z nich, a wśród nich m.in.: Markowo w Gmina Morąg.

[fb-like-button]

SOSW w Szymanowie laureatem przeglądu iTeatr2020

VI Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr 2020, odbywający się pod hasłem „Miłość”, przebiegał w tym roku w wyjątkowo trudnych warunkach. Okazało się jednak, że sprzyjały one kreatywności i pomysłowości młodych adeptów sztuki teatralnej i filmowej. W kategorii szkół podstawowych nagroda główna ex aequo przypadła  m.in.: dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie za spektakl „Na […]

[fb-like-button]

Zanim podasz kod BILK, sprawdź to!!!

Przestępcy nie pozostają bierni wobec rozwoju technologii oraz nowych zjawisk w cyberprzestrzeni i wykorzystują je dla swoich potrzeb. Jedną z nowych metod są oszustwa na tzw. „Blika”. Oszuści najpierw włamują się na konto ofiary na portalu społecznościowym i z tego konta wysyłają wiadomości do znajomych tej osoby z prośbą o pożyczenie pieniędzy i wysłanie kodu […]

[fb-like-button]

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie prowadzi nabór wniosków w ramach tzw. tarczy antykryzysowej:

[fb-like-button]

25-latek przed sądem odpowie za uszkodzenie ciała, naruszenie nietykalności cielesnej i zniszczenie mienia

Policjanci zakończyli sprawę młodego mężczyzny, który popełnił szereg przestępstw. 25-latek usłyszał w sumie 6 zarzutów. Dwa z nich dotyczyły uszkodzenia ciała, dwa naruszenia nietykalności cielesnej i ostatnie dwa zniszczenia mienia. Przy czym przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu dopuścił się w warunkach tzw. recydywy.

[fb-like-button]

Rada dialogu w sprawie dochodów samorządów

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przyjęła stanowisko w sprawie obniżenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego jako skutek pandemii COVID-19.

[fb-like-button]

Do Zakopanego pociągiem od 26 czerwca

Wracają pociągi na modernizowaną linię Chabówka – Zakopane. Nowe perony w Lasku i Nowym Targu, wraz z wcześniej przebudowanymi, ułatwią dostęp do kolei. Pociągi pojadą nowym torem między Skawiną a Suchą Beskidzką oraz Sieniawą a Nowym Targiem i Szaflarami. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. współfinansowana jest z POIiŚ.

[fb-like-button]

Plan wsparcia przedsiębiorczości Polski Wschodniej

Zaktualizowano harmonogram konkursów I Osi (Przedsiębiorcza Polska Wschodnia) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) na 2020 rok.

[fb-like-button]