www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Wrześniowa akcja poboru krwi

Uwaga! Sierpniowa akcja poboru krwi.  W tej trudnej sytuacji i Ty możesz pomóc innym. Akcja pobory krwi 25 września 2020 roku, w godz. 8.00- 12.00. Więcej informacji na plakacie.

[fb-like-button]

VI Festiwal Piosenki Angielskiej

Festiwal odbędzie się 29 września 2020 r. o godz. 10:00 w sali widowiskowo-kinowej Morąskiego Domu Kultury.

[fb-like-button]

Akcja #sadziMY 2020 – 18 września

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa […]

[fb-like-button]

Drogi publiczne to nie tory wyścigowe

Drogi krajowe są coraz bezpieczniejsze. Nowoczesnych dróg przybywa z roku na rok – obecnie mamy ponad 4200 kilometrów autostrad i dróg ekspresowych, Rośnie liczba bezkolizyjnych rozwiązań komunikacyjnych, stosujemy nowoczesne elementy infrastruktury drogowej dzięki czemu od kilkunastu lat maleje ogólna liczba wypadków. Jednocześnie lawinowo wzrasta skala przekroczeń dopuszczalnych prędkości.  

[fb-like-button]

„Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej” – wznowienie projektu

„Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych-indywidualnych, mnogich i masowych wydarzeń traumatycznych”, to zadanie realizowane w ramach projektu Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: „Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem” współfinansowanego przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie i Oddział Terenowy Polskiego […]

[fb-like-button]

Jesienne wędrówki ptaków motywem konkursu

Mazurski Park Krajobrazowy zaprasza do udziału w szóstej edycji „Jesiennego Konkursu Literackiego”. Motywem przewodnim są jesienne migracje ptaków.

[fb-like-button]