www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest na całym świecie corocznie, 3 grudnia. Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. 

Celem corocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób z niepełnosprawnościami w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – Ministestwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

(PCPR Ostróda)