www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

30 lat Przedszkola nr 2 w Morągu

W Mikołajki (6 grudnia) Przedszkole nr 2 w Morągu świętowało jubileusz 30-lecia placówki z oddziałami przedszkolnymi.

W ramach uroczystości nie zabrakło wystąpień okolicznościowych z życzeniami dla przedszkola, prezentacji multimedialnej oraz części artystycznej w wykonaniu dzieci.

Przedszkole nr 2 – placówka z oddziałami żłobkowymi powstało w 1983 roku. W jego strukturze funkcjonują: 4 oddziały przedszkolne i 2 żłobkowe. W placówce pracuje: 9 nauczycieli, 3 opiekunki dziecięce, pielęgniarka, logopeda, nauczyciel religii oraz 18 osób personelu administracyjno-obsługowego.

Placówka zaczęła funkcjonować jako Żłobek nr 2 w Morągu od grudnia 1983 roku. Na początku działały w nim trzy bardzo liczne oddziały żłobkowe. W żłobku przebywała około setka małych pociech od trzech miesięcy do trzech lat. Kierownikiem żłobka w tamtym okresie była  Grażyna Kalitko. W takiej formie żłobek działał, pod niezmienionym kierownictwem do 1992 roku. Oczywiście w tym czasie pewne rzeczy ulegały zmianom; zmieniała się chociażby kadra i staliśmy się jedynym żłobkiem w mieście.  W dniu 1 stycznia 1993 roku placówka została przekształcona w Przedszkole nr 2, którego dyrektorem wyłonionym w drodze konkursu została Grażyna Kalitko.  Placówka rozpoczęła pracę z jednym oddziałem przedszkolnym i dwoma żłobkowymi, ale w późniejszym okresie działały już cztery oddziały przedszkolne i dwa żłobkowe.  Przedszkole 28 listopada 2003 roku obchodziło  XX – lecie. Uroczystość ta została uświetniona zaprezentowaniem hymnu placówki, który powstał na tę okazję. Na tejże uroczystości odsłonięto również po raz pierwszy znak przedszkola – logo, opracowane przez jedną z nauczycielek przedszkola.

Placówka jest rodzinnym przedszkolem, które tworzy  warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci – rozwoju psychicznego, fizycznego, emocjonalnego, moralnego, intelektualnego i artystycznego. Klientami przedszkola są zarówno rodzice i dzieci. (red/fot. Daniel Woronko)