www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

60-lecie „Czwórki”

Najpierw część oficjalna w Morąskim Domu Kultury, potem zwiedzanie szkoły, spotkanie absolwentów i poczęstunek. Taki przebieg miały uroczystości związane z obchodami 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu.

– Dostojni Goście, Drodzy Absolwenci, Koleżanki i Koledzy! Z wielką radością i nieukrywanym wzruszeniem witamy Państwa na dzisiejszej uroczystości, związanej z Jubileuszem 60-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu. Witamy gospodarza dzisiejszego święta Dyrektor Szkoły- Liliannę Wyszkowską  Dzisiejszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Morąga- Tadeusz Sobierajski, Przewodniczący Rady Miejskiej-  Marek Raćkowski , Zastępca Burmistrza Morąga- Leszek Biernacki, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury UM w Morągu – Marek Siudak, Ksiądz Jan Solis – dziekan Dekanatu Morąg, Przewodnicząca Rady Rodziców- Magdalena Bortkiewicz, byli dyrektorzy w osobach: Regina Lubiecka (1985-2004), Halina Krawczyk (1982-1985) , Jan Grzybowski (1980-1982), dyrektorzy placówek oświatowych z terenu naszej gminy, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego- Andrzej Dziejowski, byli wicedyrektorzy, nauczyciele, pracownicy, absolwenci , obecne grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, delegacje klas, rodziców, lokalne media – tak powitały zebranych uczestników uroczystości jej prowadzące Urszula Stemplińska i Monika Dzierżko, nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu.

– Witamy tych, którzy swoją obecnością, niezależnie od czasu i okoliczności tworzyli historię tej szkoły na przestrzeni 60 lat, stanowili jej esencję oraz pozostawili w niej na zawsze cząstkę siebie. Wszystkich nas, Drodzy Państwo, niezależnie od wieku i roli jaką pełniliśmy lub pełnimy, łączy jedno – wspomnienie związane z „czwórką” . To w tej szkole spotykało nas to, co w pamięci pozostaje najdłużej: uśmiechy łzy, trudy poświęcenie, sukcesy I porażki- to wszystko, co towarzyszy człowiekowi nieustannie. W pamięci wielu z Państwa jest szkoła sprzed 50, 40 czy 3 obecność dziś serdecznie dziękujemy. Niech dzisiejszy Jubileuszowy dzień zapisze się trwale w Państwa dobrych wspomnieniach  – mówiły dalej prowadzące uroczystość.

W dalszej części programu obchodów 60-lecia SP 4 w Morągu głos zabrała obecna dyrektor placówki Lilianna Wyszkowska:

To niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa witać, spotykać, gościć. Mam wrażenie, że w dzisiejsze święto wzruszają się nawet zacne, szkolne mury, przyjazne i wyczekujące, bo oto spotkanie, które łączy w sobie zapisane kartki 60-letnich wydarzeń szkoły

W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne dzwonki, dni, miesiące i lata napędzają machinę szkolnego świata. W tę niezwykłą perspektywę wpisują się różnorodne wydarzenia , dzięki którym możliwe jest dokonanie  oglądu, zbudowanie refleksji nad pracą własną i szkoły. Do takich wydarzeń należy jubileusz. Każdy, kolejny cyklicznie i starannie zbiera in formacie o historii szkoły i jej dorobku. Nasza szkoła od 60 lat jest świadkiem historii pisanej przez nas wszystkich: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także rodziców i przyjaciół. We wrześniu 1958 roku Szkoła Podstawowa nr 4 rozpoczęła swoją działalność. Dzisiejsza szkoła to: 23 oddziały tj 20 oddziałów klas I —III oraz 3 oddziały przedszkolne, to 518 uczniów, 55 nauczycieli i 16 pracowników administracji i obsługi.

Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością, a morąska „czwórka” nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć Naszą Szkołę taką, _jaką widzimy ją dzisiaj — przyjazną, kolorową i otwartą na nowe. Nie sposób wymienić wszystkich osób i tego, co zrobili dla naszej szkoły. Nazwiska wielu z nich widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w kronikach i archiwum szkolnym. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali i wspierali. Jestem przekonana, że dzisiejszy dzień będzie też świętem wspomnień absolwentów – przywoływania w pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, ale także świętem wzruszeń. Powrót do szkoły to bowiem powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia.

Współczesna szkoła jest niewątpliwie inna. Obiektywnie musimy przyznać, że wiele zmieniło się przez ten czas. Czy znajdziecie w niej swoje ławki, swój autograf na niej wyryty – tego nie wiem – ale wiem. że na pewno przy jej zwiedzaniu towarzyszyć Wam będą wielkie emocje Zaglądniecie w stare kąty, by szukać w nich swoich wspomnień.

O naszej szkole można by mówić wiele i długo. Na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze, strukturę. W istocie jednak pozostała taka sama – jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości. ale jest też częścią naszego życia.

Drodzy absolwenci ! Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w naszej szkole najważniejszy zawsze był uczeń, duszą Szkoły — nauczyciel, a dumą — jej absolwent. Dlatego dziękuję Wam za okazany związek uczuciowy ze szkołą, bo wracacie po latach na kolejny Jubileusz, by jeszcze raz w tym miejscu wśród bliskich sercu ludzi odświeżyć wspomnienia i zabrać je ze sobą w nieznaną przyszłość.

Jednak szczególne podziękowania kieruję do wspaniałych pedagogów, którzy tworzyli i tworzą historię Szkoły i dorobek wielu pokoleń, którzy niezwykłą postawą, zaangażowaniem, twórczym talentem pedagogicznym utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów Szkoły. Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku pierwszych dyrektorów tej szkoły: Stanisława Chrostowskiego, Jana Grzybowskiego, Haliny Krawczyk, Reginy Lubieckiej, pierwszych nauczycieli, dla byłych i obecnych pedagogów, pracowników szkoły, dla wszystkich rodziców i absolwentów — za wszystko co powstawało i powstaje – za wspólne działania dla dobra uczniów i całego środowiska.

Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają naszą szkołę. Serdecznie dziękujemy władzom Morąga, Radzie Rodziców, sponsorom, dyrektorowi Morąskiego Domu Kultury, wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. To dla nas radość i przywilej mieć wokół siebie takie osoby, współpracować z nimi i czuć ich wsparcie dla naszych działań. Przyjmijcie państwo podziękowania od całej społeczności szkolnej za okazane serce i dobrą wolę.

Jestem przekonana, że to co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami, ale jednak dziś skupmy się na wspólnym wspominaniu i świętowaniu.

Dalej głos zabrali zaproszeni goście: Tadeusz Sobierajski – Burmistrz Morąga, Marek Raćkowski – przewodniczący Rady Miejskiej w Morągu oraz przedstawiciele  morąskich placówek oświatowych.

W dalszej części dzieci wspólnie z nauczycielami zaprezentowali część artystyczną. Wystąpił min. szkolny chór „Camerata” oraz chór żeński „Passionata”.

– Część artystyczna obracała się wokół dziewczynki, która przychodzi do szkoły, mama ją przyprowadza, żegnają się i pokazane są jej kolejne etapy z życia szkoły. Najpierw występowała mała dziewczynka, która pierwszy raz przyszła do szkoły, później druga  dziewczynka – VI – VII klasa, pierwsza miłość, a na koniec pojawiła się 60-letnia pani. Przeplatane było to występami uczniów – mówi Lilianna Wyszkowska, dyrektor SP 4 w Morągu.

Po zakończeniu oficjalnej części w MDK goście przeszli do „Czwórki” na zwiedzanie szkoły, spotkanie absolwentów i poczęstunek.

(red./fot. dw)

jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu