www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Akcje poboru krwi w 2019 roku w Morągu

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża   w Morągu, Zarząd Klubu HDK PCK KP PSP OSTRÓDA  JRG PSP w Morągu zapraszają na akcje honorowego krwiodawstwa honorowych dawców krwi PCK oraz młodzież pełnoletnią w 2019 roku.

AKCJE POBORU KRWI 2019 ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:

18 stycznia 2019- Morąski Dom Kultury , od 8-12

08 luty 2019- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morąg u ( Internat), godz. 8-12

22 lutego 2019- Morąski Dom Kultury , od 8-12

29 marca 2019- Morąski Dom Kultury , od 8-12

26 kwietnia 2019- w pobliżu sklepu „Nela”, ul. Mickiewicza 14B, od 8-12

31 maja 2019- sklep BRICOMARCHÉ

13 czerwca 2019- parking w pobliżu sklepu „Nela”, ul. Mickiewicza 14B, od 8-12

16 lipca 2019- parking w pobliżu sklepu „Nela”, ul Mickiewicza 14B, od 8-12

30 sierpnia 2019- parking w pobliżu sklepu „Nela” , ul. Mickiewicza 14B, od 8-12

27 września 2019- Morąski Dom Kultury, od 8-12

25 października 2019- Morąski Dom Kultury , od 8-12

29 listopada 2019- Morąski Dom Kultury, od 8-12

06 grudnia 2019- Morąski Dom Kultury, od 8-12

13 grudnia 2019- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu ( Internat), od 8-12

Informujemy, iż dla krwiodawców  dojeżdżających z miejsca zamieszkania na akcje poboru krwi  dokonywany jest zwrot kosztów podróży w cenie  biletu!!!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie planuje przy każdej

akcji pobór krwi od 50 krwiodawców.

*Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie   zastrzega  możliwość odwołania akcji poboru krwi z przyczyn niezależnych

(PCK Morąg)