Bezpłatne porady i europejskie fundusze

Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie warmińsko-mazurskiego zapraszają do korzystania bezpłatnych porad.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci pomogą ocenić czy poszczególne projekty mają szanse otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich.

Poinformują także o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji. Uczestnicy mogą również liczyć na wsparcie w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie czy pomoc w realizacji i rozliczeniu projektu.

W styczniu 2019 roku przedstawiciele Mobilnego Punktu Informacyjnego odwiedzą: Miłakowo, Młynary, Pozezdrze, Kruklanki, Jedwabno, Pisz, Wieliczki, Kalinowo oraz Pieniężno.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:
4 stycznia 2019 r.

Urząd Miejski w Miłakowie
14 – 310 Miłakowo, ul. Olsztyńska 16
godziny dyżuru: 10:00-13:00

16 stycznia 2019 r.
Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14-420 Młynary, ul. Dworcowa 29
godziny dyżuru: 11:45 – 14:30

18 stycznia 2019 r.
Urząd Gminy Pozezdrze
11-610 Pozezdrze, ul. 1 Maja 1a
godziny dyżuru: 8:30-11:30

18 stycznia 2019 r.
Urząd Gminy Kruklanki
11-612 Kruklanki, ul. 22 lipca 10
godziny dyżuru: 12:00-15:00
18 stycznia 2019 r.

Urząd Gminy w Jedwabnie
12-122 Jedwabno, ul. Warmińska 2
godziny dyżuru: 9:00-13:00

24 stycznia 2019 r.
Urząd Miejski w Piszu
12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5
godziny dyżuru: 9:15-12:15
28 stycznia 2019 r.

Urząd Gminy w Wieliczkach
19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53
godziny dyżuru: 7:30-10:00

28 stycznia 2019 r.
Urząd Gminy w Kalinowie
19-314 Kalinowo, ul. Mazurska 11
godziny dyżuru: 10:30-13:00

29 stycznia 2019 r.
Urząd Miasta i Gminy w Pieniężnie
14-520 Pieniężno ul. Generalska 8
godziny dyżuru: 10:00-13:00

(wwim)