www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Brak możliwości zakontraktowania kompleksowych świadczeń medycznych

Ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadziła nowe rozwiązania, które miały usprawnić organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz poradnie przyszpitalne i tym samym poprawić dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach.

Rozwiązania zawarte w ustawie miały zagwarantować odpowiedni poziom, a także ciągłości i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej.

Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i rozporządzeniu, utworzyły tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). -Zakwalifikowanie szpitala do PSZ jest obecnie gwarancją zawarcia umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym. Dla szpitali, które na dzień wejścia do sieci PSZ nie posiadały zakontraktowanych świadczeń w poradniach przyszpitalnych, zapewnienie kompleksowości staje niemożliwe z uwagi na brak umowy na ten rodzaj świadczeń z NFZ. Trwa to już ponad 3 lata – uważa poseł Elżbieta Gelert.

System PSZ, nazywany popularnie siecią szpitali, funkcjonuje od 1 października 2017 r. Placówki, które się w nim znajdują zostały podzielone na sześć poziomów – trzy podstawowe czyli szpitale powiatowe, ponadpowiatowe i wojewódzkie, a także szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie oraz onkologiczne i pulmonologiczne. Szpitalom, które są zakwalifikowane do sieci gwarantowana jest umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia, a świadczenia finansowane są ryczałtowo.

O przeprowadzeniu zmian w PSZ mówią zarówno dyrektorzy szpitali: mniejszych czy powiatowych.

Interpelację w tej sprawie do ministra zdrowia skierowała m.in. poseł E. Gelert: – Biorąc pod uwagę powyższe proszę o odpowiedź na pytanie: W jaki sposób świadczeniodawca ma prowadzić kompleksową opiekę medyczną, jeśli nie ma możliwości zakontraktowania poszczególnych świadczeń medycznych w poradniach specjalistycznych? Kiedy NFZ opracuje zasady, które umożliwiałyby zakontraktowania świadczeń w przyszpitalnych poradniach przyszpitalnych?(BPEG/red.)