www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Całkowite zamknięcie drogi nr 519 Morąg – Małdyty

Generalny wykonawca kontraktu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty Morąg” firma Skanska S.A. informuje o zamiarze wprowadzeniu całkowitego zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg w km 26+441 – 38+100 na czas układania warstwy ścieralnej całą szerokością w okresie od 11.04.2018 r. – 14.04.2018.

Zaplanowany termin układania warstwy bitumicznej zgodnie z kolejnością:
• 11.04.2018 r. – 35+700 – 37+500 ( ode. Morąg – Dobrocin)
• 12.04.2018 r. – 33+800 – 35+700 ( ode. Morąg – Dobrocin)
• 13.04.2018 r. – 32+000 – 33+800 (miejscowość Dobrocin)
• 14.04.2018 r. – 30+350 – 32+000 (ode. Wilamowo- Dobrocin)

Wykonawca informuje, że ruch z drogi wojewódzkiej nr 519 jest przekierowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robót drogowych zatwierdzonym pismem znak : RDW-E- DM/5302/ot/14/451/2017 z dnia 14.03.2017 r. wraz z aktualizacją zatwierdzoną dnia 9.02.2018 znak: IG-BD.8022.2.18.2018 zgodnie z załączoną mapą. O kolejnych etapach układania warstwy ścieralnej i zamknięciach drogi wojewódzkiej nr 519 wykonawca będzie informował na bieżąco.

(red.)