www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Konkurs Grantowy „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” edycja 2019

Do 5 maja 2019 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie pszczół, poprzez sadzenie przyjaznych im roślin, stanowiących bazę pokarmową dla tych pożytecznych owadów. Można uzyskać grant w wysokości 6400 zł lub nawet 12000 zł.

[fb-like-button]

Informator prawny nt. ustawy o ochronie zwierząt

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło publikację pt. „Ustawa o ochronie zwierząt – informator prawny dla praktyków”. Publikacja zawiera analizę przepisów prawa oraz praktyczne wskazówki dla pracowników organów administracji publicznej oraz organizacji społecznych, zajmujących się ochroną praw zwierząt oraz uczestniczących w czasowym odbieraniu zwierząt właścicielom, którzy się nad nimi znęcają.

[fb-like-button]

Zaproszenie do Komisji Konkursowej

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do wskazywania reprezentantów do pracy w komisji konkursowej. Komisja będzie opiniować oferty złożone w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie wsparcia NGO w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

[fb-like-button]

Zostawmy 1% podatku na Warmii i Mazurach

Po raz dziesiąty samorząd województwa realizuję akcję społeczną, której celem jest zachęcanie mieszkańców Warmii i Mazur do przekazania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego. 

[fb-like-button]

Trwa rekrutacja do Warmińskiej Szkoły Liderów Miast

Ruszyła rekrutacja do czwartej edycji pionierskiego programu Szkoła Liderów Miast, który realizowany będzie w czterech warmińskich miastach (Ornecie, Lidzbarku Warmińskim, Braniewie, Dobrym Mieście). Do programu zakwalifikowanych będzie 30-40 osób, które aktywnie włączają się w życie miast i są przedstawicielami samorządu, organizacji społecznych i biznesu. Rekrutacja potrwa do 23 kwietnia włącznie.

[fb-like-button]

Spotkanie z wojewodą i kuratorem oświaty ws. edukacji obywatelskiej

Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na spotkanie dotyczące edukacji obywatelskiej oraz współpracy NGO z jednostkami edukacyjnymi, które odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

[fb-like-button]

Konkurs ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2019 roku, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Oferty należy składać do 15 kwietnia 2019 roku.

[fb-like-button]

Ośrodek OWIES zaprasza do Szkoły Przedsiębiorczości NGO

Ośrodek OWIES w Elblągu, prowadzony przez Stowarzyszenie ESWIP, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych planujących prowadzić działalność gospodarczą lub statutową działalność odpłatną z powiatów: braniewskiego, elbląskiego, iławskiego, ostródzkiego, które są objęte wsparciem OWIES w zakresie ekonomizacji swoich działań. Każda organizacja może oddelegować do udziału w Szkole 1-2 osoby, w przypadku jednej osoby musi to być przedstawiciel zarządu […]

[fb-like-button]

Konkurs Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Wspólnie o Funduszach Europejskich”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło konkurs ofert na organizowanie działań informacyjno-promocyjnych, których tematyka i zakres są bezpośrednio związane z Funduszami Europejskimi. Finansowane mogą być m.in. konferencje, seminaria, konkursy, debaty i akcje edukacyjne, a także wspomagające je materiały mediowe.

[fb-like-button]

Rozstrzygnięcie II Otwartego Konkursu Ofert 2019

Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski rozstrzygnął II Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

[fb-like-button]