www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Webinarium „Zrozumieć biznes – prawno-podatkowe aspekty współpracy…”

Deloitte oraz Forum Darczyńców zapraszają działaczy NGO do udziału w webinarium „Zrozumieć biznes – prawno-podatkowe aspekty współpracy organizacji społecznych z biznesem”. Spotkanie odbędzie się już jutro – 20 lutego w samo południe.

[fb-like-button]

Już niebawem pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje na swoich stronach internetowych, że w ciągu tygodnia uruchomi konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Dotacje będzie można uzyskać np. na realizację działań misyjnych, opracowanie i wdrożenie wieloletniej strategii rozwoju, szkolenia dla pracowników.

[fb-like-button]

Szkoła Inicjatyw Strażniczych – ruszyła rekrutacja

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza do udziału w Szkole Inicjatyw Strażniczych. Jest to cykl szkoleń na temat m.in. praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji, połączony ze wsparciem merytorycznym i prawnym. Zgłoszenia chętnych osób są przyjmowane do 10 marca.

[fb-like-button]

Lokalne projekty na dobry start w dorosłym życiu

Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2019” jest skierowany do organizacji pozarządowych, z nastawieniem na organizacje z małych miejscowości (do 20 tysięcy mieszkańców).

[fb-like-button]

Kluby mogą liczyć na finansowe wsparcie

Do 15 marca 2019 roku kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu „Klub – edycja 2019”. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę 40 mln zł.

[fb-like-button]

Wyniki oceny formalnej ofert – kolejne trzy obszary zadań

Na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ukazały się wyniki oceny formalnej ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert Samorządu Województwa na realizację zadań w 2019 roku. Dotyczą ofert z zakresu pomocy społecznej, ekologii oraz promocji zdrowia. Wśród organizacji, które otrzymały wsparcie są z Morąga.

[fb-like-button]

Powstaje aktualna baza NGO powiatu ostródzkiego

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu „Kompetentne organizacje obywatelskie budują III sektor”, współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Program FIO, tworzy aktualną bazę NGO powiatu ostródzkiego.

[fb-like-button]

List Fundacji WOŚP do szpitali

Publikujemy treść listu, jaki Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przesłała do szpitali, które otrzymały leżanki w ramach akcji „Leczyć z miłością”: 

[fb-like-button]

Nagroda Samorządu Województwa za kształtowanie postaw ekologicznych

Do 31 marca 2019 r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie można zgłaszać kandydatów do przyznania Nagrody im. prof. Janiny Wengris.

[fb-like-button]

Spotkanie konsultacyjne nt. Funduszu Aktywni Obywatele w Ostródzie

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna zaprasza 9 lutego 2019 r. do Ostródy na spotkanie konsultacyjne w sprawie Funduszu Aktywni Obywatele. Będzie można podzielić się opinią, w jaki sposób Fundusz powinien działać, na jakie potrzeby odpowiadać, jaki inicjatywy wspierać.

[fb-like-button]