www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

28 Finał WOŚP – ważne informacje

Wszystkie potwierdzone i akceptowane przez WOŚP metody wsparcia #wosp2020, które aktualnie trwają – znajdziecie na http://wspieraj.wosp.org.pl.  Podajcie tę informację dalej! Wykorzystaj wolny dzień na przegląd szafy! Nie zdążyłeś/aś zostać wolontariuszem?  Wciąż możesz do nas dołączyć i kwestować online!

[fb-like-button]

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia 2020 roku. Celem akcji będzie zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu medycznego: dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

[fb-like-button]

Konsultacje w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

[fb-like-button]

Otwórz się na innowacje!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego realizują projekt „Inkubator Dostępności”, którego celem jest niwelowanie barier w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami.

[fb-like-button]

Zimowe stylizacje dla Twojej sylwetki

Jabłko, gruszka, odwrócony trójkąt, klepsydra – naszym modowym życiem rządzą owoce i figury geometryczne! Aby poskromić bujne kształty, uwydatnić to, co piękne i delikatnie odwrócić uwagę od mankamentów wystarczy kierować się kilkoma prostymi zasadami. Sprawdź, która zimowa stylizacja będzie zbawienna dla Twojej figury!

[fb-like-button]

Zgłoszenia do Nagrody Laur „Najlepszym z Najlepszych”

Do 30 grudnia 2019 r. można składać propozycje osób/instytucji/firm do nagrody „Laur Najlepszym z Najlepszych” (edycja XVII), które wyróżniły się na forum regionu, krajowym lub międzynarodowym, osiągnęły sukces i zostały docenione lub przyczyniły się do promocji regionu w kraju i na świecie.

[fb-like-button]

Ukazał się kolejny numer „Pozarządowca”

Czasopismo „Pozarządowiec” dostępne jest zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej. Zawiera reportaże i materiały edukacyjne o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w województwie warmińsko-mazurskim.

[fb-like-button]

Konkurs Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2020

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków w Konkursie Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2020 w ramach Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

[fb-like-button]

Konkurs grantowy na budowanie sieci organizacji młodzieżowych

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych ogłosiła otwarcie konkursu grantowego w ramach programu „Budowa sieci lokalnych między organizacjami pozarządowymi”. Nabór wniosków trwa do 6 grudnia 2019 r. do godz. 23:59.

[fb-like-button]