www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Zgłoszenia do Nagrody Laur „Najlepszym z Najlepszych”

Do 30 grudnia 2019 r. można składać propozycje osób/instytucji/firm do nagrody „Laur Najlepszym z Najlepszych” (edycja XVII), które wyróżniły się na forum regionu, krajowym lub międzynarodowym, osiągnęły sukces i zostały docenione lub przyczyniły się do promocji regionu w kraju i na świecie.

[fb-like-button]

Ukazał się kolejny numer „Pozarządowca”

Czasopismo „Pozarządowiec” dostępne jest zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej. Zawiera reportaże i materiały edukacyjne o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w województwie warmińsko-mazurskim.

[fb-like-button]

Konkurs Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2020

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków w Konkursie Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2020 w ramach Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

[fb-like-button]

Konkurs grantowy na budowanie sieci organizacji młodzieżowych

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych ogłosiła otwarcie konkursu grantowego w ramach programu „Budowa sieci lokalnych między organizacjami pozarządowymi”. Nabór wniosków trwa do 6 grudnia 2019 r. do godz. 23:59.

[fb-like-button]

Zaproszenie na Forum Inicjatyw Lokalnych 2019

Tegoroczna, ósma edycja Forum Inicjatyw Lokalnych odbędzie się pod hasłem: „Społeczności lokalne, aktywne, twórcze i przedsiębiorcze…”. Spotkanie potrwa dwa dni – 6 i 7 grudnia. Jak zawsze FIL to przestrzeń do dyskusji, wymiany doświadczeń i edukacji. Będzie mowa o aktywności jednostek, grup, społeczności, organizacji, a także instytucji – zarówno tych działających na obszarach wiejskich, jak […]

[fb-like-button]

Ruszył konkurs FIO edycja 2020

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił konkurs w priorytetach 2-4 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w edycji 2020. Planuje się dofinansowanie około 300 ofert. Wnioski należy składać do 23 grudnia 2019 do godziny 12:00.

[fb-like-button]

Gala Wolontariatu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2019

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin zaprasza na Galę Wolontariatu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Będzie to święto osób, które nieodpłatnie angażują się w działania na rzecz dobra wspólnego. Wydarzenie zaplanowane na 6 grudnia 2019 to również źródło cennych inspiracji dla organizacji, które korzystają z pracy wolontariuszy.

[fb-like-button]

Konferencja podsumowująca wdrażanie RPO WiM w 2019 r.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na konferencję podsumowującą wdrażanie w 2019 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Wydarzenie to odbędzie się 3 grudnia 2019 r. w godz. 10.00-13.00 w Kinie Helios w Olsztynie.

[fb-like-button]

Webinarium „Organizacje społeczne. To działa”

Trzydzieści stowarzyszeń i fundacji z całego kraju połączyło siły, aby prostym językiem i obrazem mówić w mediach o tym, czym są organizacje społeczne, dla kogo działają, jakie są efekty ich działań. Tak powstała kampania „Organizacje społeczne. To działa”, do której mogą przyłączyć się kolejne podmioty. Webinarium zaplanowane na 20 listopada jest po to, aby zainteresowanym […]

[fb-like-button]