www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

„IV Smakowity produkt lokalny” z Karolem Okrasą

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie zaprasza organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby indywidualne, dzieci oraz restauratorów do udziału  w konkursie „IV Smakowity produkt lokalny”- nawiązujący do smaków Warmii i Mazur.

[fb-like-button]

Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej w turystyce Warmii i Mazur

Przewodnik ten to zaproszenie do podróży po Warmii, Mazurach i Powiślu jako regionie, w którym dynamicznie rozwijają się podmioty ekonomii społecznej działające w branży turystycznej. Dzięki temu województwo może zaoferować coraz więcej zarówno osobom je odwiedzającym, jak i własnym mieszkańcom.

[fb-like-button]

Marszałek Województwa po raz dziewiętnasty nagrodzi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – jak co roku – osobom indywidualnym oraz organizacjom przyzna nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Wnioski do 20 września przyjmuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.

[fb-like-button]

Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2019”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2019”, adresowany do organizacji pozarządowych, bibliotek i domów kultury oraz nieformalnych grup dorosłych. Podmioty te mogą otrzymać dotację w kwocie 8 500 PLN na projekty służące wsparciu młodzieży w wieku 13-19 lat, realizowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Nabór wniosków potrwa do […]

[fb-like-button]

Wnioski organizacji na propozycje zadań publicznych Gminy Morąg

Gmina Morąg przypomina, że 31 sierpnia br. mija termin składania wniosków na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe, a wspierane z dotacji z budżetu Gminy Morąg na 2020 r.

[fb-like-button]

Szlachetna Paczka szuka specjalisty od promocji

Chcesz być specjalistą Paczki i Akademii od działań promocyjnych i rozwinąć się w szeroko rozumianej promocji i PR? Zespół Promocji poszukuje osoby chętne do współpracy!

[fb-like-button]

Zgłoś się do Akademii Monitoringu Prawa!

Działasz w organizacji pozarządowej? Interesuje Cię śledzenie jak powstaje prawo w Polsce i w Unii Europejskiej? Chciał(a)byś podnieść swoją wiedzę i kompetencje w zakresie wpływania na działania władz publicznych? Zgłoś się do Akademii Monitoringu Prawa!

[fb-like-button]

Zgłoś się do Akademii Monitoringu Prawa!

Działasz w organizacji pozarządowej? Interesuje Cię śledzenie jak powstaje prawo w Polsce i w Unii Europejskiej? Chciał(a)byś podnieść swoją wiedzę i kompetencje w zakresie wpływania na działania władz publicznych? Zgłoś sie do Akademii Monitoringu Prawa!

[fb-like-button]

Konkurs FIO 2020 na operatorów mikrograntów (Priorytet 1)

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie na operatorów regrantingu w ramach Priorytetu 1 „Małe inicjatywy” Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2020.

[fb-like-button]