www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Konkurs grantowy na budowanie sieci organizacji młodzieżowych

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych ogłosiła otwarcie konkursu grantowego w ramach programu „Budowa sieci lokalnych między organizacjami pozarządowymi”. Nabór wniosków trwa do 6 grudnia 2019 r. do godz. 23:59.

[fb-like-button]

Zaproszenie na Forum Inicjatyw Lokalnych 2019

Tegoroczna, ósma edycja Forum Inicjatyw Lokalnych odbędzie się pod hasłem: „Społeczności lokalne, aktywne, twórcze i przedsiębiorcze…”. Spotkanie potrwa dwa dni – 6 i 7 grudnia. Jak zawsze FIL to przestrzeń do dyskusji, wymiany doświadczeń i edukacji. Będzie mowa o aktywności jednostek, grup, społeczności, organizacji, a także instytucji – zarówno tych działających na obszarach wiejskich, jak […]

[fb-like-button]

Ruszył konkurs FIO edycja 2020

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił konkurs w priorytetach 2-4 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w edycji 2020. Planuje się dofinansowanie około 300 ofert. Wnioski należy składać do 23 grudnia 2019 do godziny 12:00.

[fb-like-button]

Gala Wolontariatu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2019

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin zaprasza na Galę Wolontariatu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Będzie to święto osób, które nieodpłatnie angażują się w działania na rzecz dobra wspólnego. Wydarzenie zaplanowane na 6 grudnia 2019 to również źródło cennych inspiracji dla organizacji, które korzystają z pracy wolontariuszy.

[fb-like-button]

Konferencja podsumowująca wdrażanie RPO WiM w 2019 r.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na konferencję podsumowującą wdrażanie w 2019 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Wydarzenie to odbędzie się 3 grudnia 2019 r. w godz. 10.00-13.00 w Kinie Helios w Olsztynie.

[fb-like-button]

Webinarium „Organizacje społeczne. To działa”

Trzydzieści stowarzyszeń i fundacji z całego kraju połączyło siły, aby prostym językiem i obrazem mówić w mediach o tym, czym są organizacje społeczne, dla kogo działają, jakie są efekty ich działań. Tak powstała kampania „Organizacje społeczne. To działa”, do której mogą przyłączyć się kolejne podmioty. Webinarium zaplanowane na 20 listopada jest po to, aby zainteresowanym […]

[fb-like-button]

Spotkanie informacyjne poświęcone konkursom FIO i PROO w 2020 r.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszają organizacje pozarządowe na spotkanie, podczas którego będzie można zapoznać się z założeniami Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, w tym z wymogami konkursów w 2020 roku.

[fb-like-button]

Kongres Polityki Miejskiej 2019

W dniach 14-16 listopada 2019 roku w Kielcach odbędzie się wydarzenie poświęcone wyzwaniom rozwojowym polskich miast oraz odpowiedzi na pytanie: czym powinna być krajowa polityka miejska? W programie spotkania przewidziano różnorodne debaty, prelekcje, panele oraz wizyty studyjne. Zapisy trwają do 10 listopada.

[fb-like-button]

Konkursy MSiT w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłosił w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy” oraz „Sport dla Wszystkich” nabory wniosków o dofinansowanie w 2020 roku projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

[fb-like-button]