www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs wniosków na realizację w latach 2019-2020 zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym. Zadania powinny wpisywać się w cel operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia. Termin naboru: 29 marca 2019 r.

[fb-like-button]

Zaproszenie na spotkanie Rady Działalności Pożytku Publicznego

21 marca 2019 roku odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na spotkanie zaproszeni są nie tylko członkowie RDPP, ale również przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujących projekty współfinansowane z funduszy unijnych w ramach RPO WiM.

[fb-like-button]

Układaj z nami tysiące złotówek. Zostań mistrzem świata w dobroci!

Ruszyła 6. edycja dobroczynnej kampanii Kilometry Dobra, czyli  mistrzostw świata w dobroci. Kilkadziesiąt organizacji z całej Polski do czerwca będzie zbierać fundusze, by pomagać potrzebującym. Następnie pieniądze zostaną zamienione na złotówki, by podczas finału, który odbędzie się 2 czerwca, ułożyć jak najdłuższą linię z monet. Tym samym podjęta zostanie próba pobicia rekordu Guinnessa, który aktualnie […]

[fb-like-button]

Nabór do programu Pajacyk – Wakacje 2019

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2019 r. w ramach programu Pajacyk. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nabór wniosków do 30 kwietnia.

[fb-like-button]

Konkursy Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla organizacji pozarządowych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił dwa otwarte konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku.

[fb-like-button]

Wspieraj region i przekaż swój 1 procent podatku OPP

Po raz dziesiąty samorząd województwa realizuje akcję społeczną, której celem jest zachęcanie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego do przekazania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego.

[fb-like-button]

Spotkanie informacyjne i bezpłatne szkolenia nt. „konkursu żłobkowego” RPO

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłosił dziś konkurs wniosków na tworzenie miejsc opieki w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz instytucji dziennego opiekuna. Dla zainteresowanych konkursem odbędą się spotkanie informacyjne i szkolenia.

[fb-like-button]

Harmonogram szkoleń dla kadr NGO w zakresie dostępności

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawarło umowę na szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne, w celu świadczenia przez nie usług doradczych i audytorskich na rzecz dostępności. Wykonawcą zamówienia jest Spółdzielnia Socjalna „FADO”, która przekazała szczegółowy zakres oraz harmonogram szkoleń.

[fb-like-button]

Rekomendacje ws. nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań dla NGO

Od 1 marca 2019 roku w sferze zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego, obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań. Sieć SPLOT wraz ze Związkiem Miast Polskich i OFOP wypracowała interpretację nowych dokumentów oraz szereg rekomendacji dotyczących sposobów stosowania procedur w procesie udzielania i rozliczania dotacji.

[fb-like-button]

Raport „Kondycja organizacji pozarządowych 2018”

Na portalu NGO.pl ukazał się raport z ósmej już edycji największego badania III sektora w Polsce – „Kondycja organizacji pozarządowych 2018”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Dokument dostarcza ciekawych i cennych informacji na temat sytuacji stowarzyszeń oraz fundacji zarejestrowanych w naszym kraju.

[fb-like-button]