www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Organizacje mogą składać wnioski o dotacje z gminy

WNIOSKI NA PROPOZYCJE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MORĄG REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2020 R.

[fb-like-button]

Ankieta dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przystąpił do opracowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

[fb-like-button]

Konsultacje uchwały dot. programu współpracy z organizacjami

Burmistrz Morąga ogłosił konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy  Gminy Morąg z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

[fb-like-button]

Dobre praktyki na wsi poszukiwane

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Wszystko, by promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami i wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz społeczności. Celem działań POT jest zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki i gospodarcze aktywizowanie […]

[fb-like-button]

Biuletyn seniorski nr 3

Przedstawiamy trzeci numer biuletynu seniorskiego, zawierający informacje ważne dla środowiska osób starszych, zwłaszcza dla członków i działaczy rad seniorów, tych istniejących i tych, które właśnie powstają. Przypominamy, że na łamach biuletynu można się dzielić swoimi doświadczeniami. Informacje o Państwa działalności, wydarzeniach z życia waszych lokalnych środowisk prosimy przesyłać na kontakt: rzecznik@federacjafosa.pl

[fb-like-button]

Spotkanie informacyjne o programie „Europa dla obywateli” w Olsztynie

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” organizuje dla przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 lipca 2019 roku w Olsztynie.

[fb-like-button]

Znak „Produkt Warmia Mazury” – również dla NGO!

Ruszyła jedenasta edycja projektu „Produkt Warmia Mazury”, w ramach którego o przyznanie znaku jakości ubiegać się mogą zarówno osoby prywatne, firmy, placówki publiczne, jak i organizacje pozarządowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 sierpnia 2019 r.

[fb-like-button]

Zaproszenie do pracy w Komisji opiniującej oferty

Do 8 lipca osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert, mogą zgłaszać się do udziału w Komisji opiniującej oferty. Zadaniem Komisji będzie ocena wniosków złożonych w odpowiedzi na otwarty konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

[fb-like-button]

Nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lipca 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie.

[fb-like-button]