www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 r.

[fb-like-button]

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w lutym 2019

Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Warmińsko-Mazurskim zapraszają do korzystania z bezpłatnych porad. W lutym 2019 roku odwiedzą 14 miejscowości w województwie – podczas ich dyżurów będzie można uzyskać informacje o organizowanych konkursach, zasadach ubiegania się o wsparcie itp.

[fb-like-button]

Jak zadeklarować 1% podatku na rzecz OPP w 2019 roku

W związku ze zmianami rozliczania podatku dochodowego wprowadzanymi od 2019 roku, Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi kampanię informacyjną dot. nowej usługi e-PIT, w tym m.in. sposobu deklarowania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na ten temat.

[fb-like-button]

„Wspólne gotowanie, miłe wolnego czasu spędzanie”

Stowarzyszenie „NASZA WENECJA” serdecznie zaprasza na cykl warsztatów kulinarnych dla wszystkich mieszkańców Wenecji „Wspólne gotowanie, miłe wolnego czasu spędzanie”.

[fb-like-button]

Katalog Przedsiębiorstw Społecznych Warmii i Mazur

Ukazał się „Katalog Przedsiębiorstw Społecznych Warmii i Mazur”. Publikacja prezentuje dwadzieścia prężnie działających firm społecznych z terenu Warmii i Mazur, wyróżnionych przez ekspertów pracujących w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku i Elblągu. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z Katalogiem.

[fb-like-button]

Zaproszenie na XI Elbląską Konferencję Ekonomii Społecznej

Tematem przewodnim spotkania zaplanowanego na 15 lutego 2019 r. w godz. 11.00-14.30 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu są modele realizacji usług społecznych. Jednym z prelegentów wydarzenia będzie dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP, który omówi projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych w centrach usług społecznych.

[fb-like-button]

Trwa nabór wniosków Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

[fb-like-button]

Fundusze na projekty lokalne w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, mająca status Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w nowym programie. Istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na projekty lokalne. Warunkiem jest włączenie się organizacji w działania zaplanowane przez grupę minimum 5 osób w wieku od 18 do 30 roku życia.

[fb-like-button]

Zapadły pierwsze rozstrzygnięcia Samorządu Województwa ws. otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął pierwszą decyzję odnośnie przyznania organizacjom pozarządowym dotacji w trybie otwartego konkurs ofert na realizację zadań w 2019 roku. Rozstrzygnięcie dotyczy czterech rodzajów zadań w obszarze rozwoju kultury fizycznej, do których oferty były składane w terminie do 3 stycznia.

[fb-like-button]

Szkolenia w zakresie dostępności dla kadr NGO wspierających osoby niepełnosprawne

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawarło umowę na szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne, w celu świadczenia przez nie usług doradczych i audytorskich na rzecz dostępności. Wykonawcą zamówienia będzie Spółdzielnia Socjalna „FADO”. Rekrutacja ruszy najprawdopodobniej na początku lutego, a same szkolenia w kwietniu.

[fb-like-button]