www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Konkurs „Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń”

Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół pod nazwą „Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń”. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 31 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

[fb-like-button]

Profilaktyka nowotworu piersi – szkolenie w ratuszu

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejsko-Gminne w Morągu  zapraszamy na kolejne w tym roku szkolenie edukacyjne, które odbędzie się już 28.10.2019 r. o godzinie 11.00 w morąskim Ratuszu. Tym razem tematem będzie: profilaktyka nowotworu piersi. Również rozmawiać będziemy o mastektomii.

[fb-like-button]

Nabór do Programów MKiDN na 2020 rok

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do trzydziestu jeden Programów na 2020 rok. W ramach programów rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone w formie elektronicznej w systemie EBOI w terminie do 29 listopada 2019 roku.

[fb-like-button]

PCK zaprasza na Galę Krwiodawstwa i Wolontariatu

Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ma zaszczyt zaprosić na uroczystą galę Krwiodawstwa i Wolontariatu, która odbędzie się 20 listopada (środa) o godzinie 17:00 na Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.

[fb-like-button]

Apel o wsparcie zbiórki na usuwanie skutków pożaru Kuźni Społecznej w Olsztynie

W nocy z 16 na 17 października wybuchł pożar w budynku Banku Żywności w Olsztynie – czyli w zaledwie miesiąc wcześniej oddanej do użytku Kuźni Społecznej przy ul. Marka Kotańskiego 1. Zniszczeniu uległo 2/3 obiektu. Straty są ogromne, liczone w milionach złotych. Trwa zbiórka na usuwanie skutków pożaru. Prosimy wszystkich ludzi o wielkim sercu o […]

[fb-like-button]

Ekonomia Społeczna nie taka straszna!

Fundacja Projekt ARCHE oraz Giżyckie Centrum Kultury zapraszają w dniach 21-22 października do Twierdzy Boyen w Giżycku na imprezę, której głównym punktem będzie rzeźbienie w półtonowej dyni przez przez Mistrza Świata w Carvingu Grzegorza Gniech.

[fb-like-button]

Konkurs wniosków na realizację w 2020 r. zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs wniosków na realizację w 2020 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Wnioski należy składać do 28 października 2019 roku.

[fb-like-button]

Rekrutacja do kolejnej edycji Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza do udziału w Szkole Inicjatyw Strażniczych (SIS). Jest to cykl szkoleń na temat m.in. praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji, połączony ze wsparciem merytorycznym i prawnym. Zgłoszenia chętnych osób są przyjmowane do 27 października.

[fb-like-button]

Konsultacje KE: Ocena wsparcia z EFS na rzecz włączenia społecznego

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne, w ramach których chce poznać opinię obywateli i zainteresowanych stron na temat działań prowadzonych przez UE od 2014 r. w zakresie promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją przy wsparciu z EFS. Konsultacje potrwają do 19 grudnia 2019 r.

[fb-like-button]