www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

„Cierpliwością i pracą… ” otwarto wystawę

W Muzeum J. G. Herdera w Morągu otwarta została wystawa „Cierpliwością i pracą… „

Z koncepcji biblijnej wywodzi się motyw pracy, jako bolesnego obowiązku. Wygnanie z raju – kara za grzech pierworodny – jest przyczyną przymusu „pracy w pocie czoła” nie zawsze przynoszącej oczekiwane efekty, niemniej koniecznej do uzyskania „owoców” niezbędnych do przetrwania.
Praca, jako celowa działalność człowieka, jest procesem służącym do zaspakajania jego potrzeb, zaś same potrzeby, zarówno te materialne, intelektualne, jak i duchowe, są czynnikami motywującymi do działania. Jako jedna z najważniejszych funkcji społecznych człowieka jest podstawą istnienia każdego społeczeństwa. Prowadzi do współdziałania, a na jej bazie powstają więzi społeczne. W kontekście jednostki pomaga w osiągnięciu prestiżu, szacunku, rozwoju osobistego, znalezieniu sensu życia, osadzeniu w społeczności, a zwłaszcza w określonych grupach wykonujących te same zawody lub wyznających te same wartości. Wymierne efekty pracy uzależnione są nie tylko od dotkliwego uświadomienia potrzeb, istotnym czynnikiem w procesie, jest poczucie społecznej lub subiektywnej pożyteczności wykonywanych działań, jak również osobista satysfakcja. Niezależnie od posiadanych kwalifikacji, swoją pracę trzeba lubić, a wtedy działanie podparte będzie inicjatywą angażującą nie tylko siły fizyczne, ale także umysł i wolną wolę. Trud i obowiązek nie mogą mieć destrukcyjnego oddziaływania na pracownika zarówno pod względem materialnym jak i duchowym. Nie powinny posiadać niszczącego wpływu na jego życie, dobro, moralność i wolność.
Ciężar wykonywanej pracy, który długo był utożsamiany ze skutkami grzechu pierworodnego, to kryterium odróżniające ją od innych działań człowieka, np. zabawy. Istotnym czynnikiem motywacji jest zatem relacja „ciężar – przyjemność”, a więc odpowiednia gratyfikacja materialna, odpoczynek, zabawa, poczucie satysfakcji.
Założeniem wystawy jest zilustrowanie etosu pracy, jednej z podstawowych sfer działalności człowieka i niepodważalnej wartości w procesie jego egzystencji. Idea wpisuje się w ciąg ukazujący proces sprawczy: przymus pracy – praca – gratyfikacja finansowa – gratyfikacja uznaniowa – wypoczynek, stabilizacja i zaspokojenie wybranych potrzeb w zależności od statusu społecznego, alternatywne podejście do etosu pracy.
Zastanawiając się nad pracą, czy to w kontekście benedyktyńskiego „Ora et labora”, czy przysłowiowego „Bez pracy nie ma kołaczy”, uśmiechnijmy się również do słów Antoniego Czechowa: „Bez próżnowania nie ma prawdziwego szczęścia”
Kurator wystawy: Małgorzata Kumorowicz
(red./fot. arch. muzeum)