www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Coroczne testy sprawności fizycznej strażaków PSP

Każdy strażak co roku zobowiązany jest do zaliczenia sprawdzianu z wychowania fizycznego. Sprawność fizyczna jest nierozłącznym atrybutem skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych.

Niezależnie od zajmowanego stanowiska i płci każdy funkcjonariusz PSP winien w wyznaczonych terminach,  zaliczyć taki sprawdzian. Ten rok jest nowatorski w tym względzie. Zmienione zostały zgodnie z rozporządzeniem MSWiA konkurencje.  Mężczyźni na czas zaliczają bieg po kopercie, próbę wydolnościową (tzw. beep test) oraz podciąganie na drążku. Kobiety oprócz konkurencji biegowej i wydolnościowej, zaliczają rzut piłką lekarską. W ostródzkiej Komendzie testy zorganizowane były 24 i 27 kwietnia, w Morągu i Ostródzie. Komendanci zaliczali test sprawnościowy 25 kwietnia w Olsztynie. Z optymizmem spoglądamy na wyniki egzaminu. Ostródzcy strażacy zaliczyli testy sprawnościowe głównie na oceny wybitne i bardzo dobre.

(kpt. Grzegorz Różański/ fot. kpt. Rafał Napiórkowski)