Czy grozi nam problemowe picie?

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała dla wszystkich obywateli ściągę, dzięki której możemy sprawdzić, czy nasze picie jest problemem.

Jeśli powyższe pytania sprawiają, że zastanawiamy się nad swoją codziennością i zauważamy, że często jest to model funkcjonujący w naszym domu, jest to najlepszy czas na zwrócenie się o pomoc.

Możemy skorzystać z bezpłatnej platformy E-POP (www.e-pop.pl), dzięki której wykonamy krótkie testy pokazujące nam skalę problemu związanego z nadmiernym spożywaniem alkoholu. Zawsze mamy również możliwość zadzwonienia do lokalnej poradni leczenia uzależnień, w celu porozmawiania z profesjonalistą.

Listę punktów w poszczególnych województwach, do których można się zgłaszać po poradę oraz pomoc, opublikowała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl, zakładka „placówki lecznictwa”).

Pamiętajmy również, że szczególnie teraz, w czasach pandemii i izolacji, powinniśmy być wrażliwi na problemy członków naszych rodzin, przyjaciół i sąsiadów. Zwracajmy uwagę na potrzeby i problemy osób z naszego otoczenia. Wyciągajmy pomocną dłoń do osób potrzebujących wsparcia – informujmy, pytajmy i bądźmy otwarci zarówno na dawanie jak
i przyjmowanie pomocy.

(wwim)