www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy w regionie, Polsce, na świecie.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * MORĄSKI NEWSLETTER - SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Debatowali o poziomie edukacji w Gminie Morąg

IMG_5596 [640x480]

W Ratuszu Miejskim odbyła się Pierwsza Debata Gminna poświęcona osiągnięciom edukacyjnym (egzaminacyjnym) uczniów szkół gminy Morąg. Organizatorem przedsięwzięcia był Międzyszkolny Zespół ds. Diagnostyki i Metodyki Nauczania, który na zasadzie międzyszkolnego porozumienia rozpoczął swoją działalność w bieżącym roku szkolnym.

– Efektem tej działalności, poza debatą,  jest między innymi opracowanie „Raportu z diagnozy osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Morąg za lata 2010-2012” oraz zorganizowanie przez niektóre szkoły kilku lekcji otwartych – konferencji dla nauczycieli – mówi Krzysztof Urbaszek, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Morągu, przewodniczący zespołu.

W debacie udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele szkół  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Morąg oraz przedstawiciele lokalnych władz-organu prowadzącego szkoły – burmistrz Tadeusz Sobierajski i  naczelnik wydziału oświaty Marek Siudak.

Marek Siudak, naczelnik wydziału oświaty i kultury UM Morąg

Podczas debaty zaprezentowane zostały między innymi wyniki egzaminacyjne szkół za lata 2010-2012, a także dyskutowano na temat uwarunkowań środowiskowych wpływających na te wyniki, trudności edukacyjnych, potrzeby zmian w edukacji lokalnej i kierunków wspólnych działań w tym zakresie.

– Tego typu debata i działalność Zespołu jest nowatorskim rozwiązaniem w naszej gminie i zarazem pierwszym krokiem w kierunku integracji środowiska oświatowego, współpracy nauczycieli i szkół różnych etapów w jak najbardziej efektywnej realizacji podstawy programowej, służącej rozwojowi naszych uczniów i  w efekcie podnoszenia wyników egzaminacyjnych – podkreśla Krzysztof Urbaszek.

Krzysztof Urbaszek, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Morągu

(red./fot. Daniel Woronko)

 
No comments yet

Powered by WordPress | Find BlackBerry Phones for Sale Online. | Thanks to Top Bank CD Rates, Free MMORPG Games and Home Information Packs
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.