www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

„Dla każdego jest miejsce na drodze” – ruszyła ogólnopolska akcja informacyjno- edukacyjna

Ruszyła ogólnopolska akcja informacyjno- edukacyjna „Dla każdego jest miejsce na drodze”. Akcja skierowana jest do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjanci podczas jej trwania będą promować bezpieczne korzystanie z drogi poszczególnych grup uczestników ruchu drogowego.

Celem akcji jest: promowanie bezpiecznego korzystania z drogi przez poszczególne kategorie uczestników, z uwzględnieniem części drogi przeznaczonej dla danej grupy, tj. jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub dla rowerów,

podniesienie poziomu wiedzy na temat prawnych ram i zasad wspólnej koegzystencji na drodze,

propagowanie kulturalnych i życzliwych zachowań.

Policjanci przez cały czas trwania przedsięwzięcia będą informować, edukować i przypominać, że droga jest dla wszystkich, jednak przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez każdego uczestnika jest obowiązkiem, a w połączeniu z wzajemną życzliwością, szacunkiem i wyrozumiałością z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Bądźmy więc wobec siebie życzliwi i pamiętajmy, że na drodze jest miejsce dla każdego. Uśmiech, tolerancja i opanowanie emocji przynosi lepsze skutki niż agresywne zachowanie. Chcąc coś zmienić, zacznijmy od siebie.

(policja.pl/KPP Ostróda)