www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Dlaczego warto inwestować w Gminie Morąg

Gmina Morąg zaprasza do inwestowania na jej terenie. Na dzień dzisiejszy posiada trzy oferty lokalizacyjne: przy ul. Targowej, przy ul. Żeromskiego i przy ul. Przemysłowej.

OFERTA 1  UL.TARGOWA

Teren objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem w części pod obiekty usług handlu i w części pod obiekty i urządzenia obsługi komunikacji, obejmujący działki nr 887, nr 949/2, nr 949/11, nr 949/13 o pow. 1,4170 ha położone w Morągu przy ulicy Targowej, uzbrojone w pobliżu terenu w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową.

OFERTA 2 UL. ŻEROMSKIEGO

Teren objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia usług rzemieślniczych, obejmujący działkę nr 284/41 o pow. 0,2913 ha położona w Morągu przy ulicy Żeromskiego, nie uzbrojona.

OFERTA 3 UL. PRZEMYSŁOWA

Teren objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia usług publicznych i komercyjnych, obejmujący działkę nr 580/2 o pow. 1,7970 ha położona w Morągu przy ulicy Przemysłowej, nie uzbrojona.

Wsparcie oferowane dla inwestora przez Urząd Miejski w Morągu:

Przygotowanie informacji o potencjale inwestycyjnym gminy

Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy

Oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji

Udzielenie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji

Oferowanie opieki poinwestycyjnej

Podjęta uchwała przez Radę Miejską w Morągu w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Dlaczego warto tu inwestować

1.Korzystne położenie gminy

Sieć drogową Gminy Morąg tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Do dróg wojewódzkich przebiegających przez obszar gminy należą:

ü  droga wojewódzka nr 519: Stary Dzierzgoń – Małdyty – Morąg,

ü  droga wojewódzka nr 527: (Dzierzgoń) – Rychliki – Pasłęk – Morąg – Łukta – Olsztyn,

ü  droga nr 528: Orneta – Miłakowo – Morąg.

W stosunku do innych, dużych ośrodków gmina najbliżej położona jest od Gdańska-ok. 110 km, a do stolicy kraju, Warszawy -ok. 240 km. W Odległości 15 km. od Morąga przebiega droga ekspresowa E7 Gdańsk-Warszawa. Morąg posiada bezpośrednie dogodne połączenia kolejowe PKP, autobusowe PKS, jak i poprzez przewoźników prywatnych. Odległość od przejść granicznych z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej z Morąga wynosi: Bezledy 100 km, Braniewo 81 km.

2.Teren gminy atrakcyjny przyrodniczo

Podstawowymi walorami turystycznymi regionu jest środowisko geograficzno-przyrodnicze, zaliczane pod względem atrakcyjności do ścisłej krajowej czołówki. Zasadnicze elementy takie jak: rzeźba terenu, tereny leśne, wodne, atmosfera, obraz tworzony przez niezapomniany krajobraz, podlegają ścisłej ochronie.

Na terenie gminy Morąg znajduje się wiele pomników przyrody, m.in. głaz granitowy (Lubin), szpaler dębów oraz park podworski (Markowo), park podworski (Wenecja), dąb oraz lipa (droga Słonecznik – Wenecja), dąb (Strużyna), na Wyspie Lipowej znajduje się rezerwat kormoranów i czapli siwych, a na granicy z gminą Miłakowo rezerwat „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”, gdzie oprócz bobrów występują także wydry, norki amerykańskie, zimorodki, pstrągi i lipienie. Morąg jest znany w województwie ze swojego malowniczego położenia i bogatych walorów geograficznych.

3.Czyste środowisko

Podstawowymi walorami turystycznymi regionu jest środowisko geograficzno-przyrodnicze, zaliczane pod względem atrakcyjności do ścisłej krajowej czołówki. Zasadnicze elementy takie jak rzeźba terenu, tereny leśne, wodne, atmosfera oraz tworzony przez nie niezapomniany krajobraz podlegają ścisłej ochronie. Warunki takie występują szczególnie
w szerokim otoczeniu jeziora Narie (miejscowości: Kretowiny, Bogaczewo, Gulbity, Wilnowo, Tarda), nad jeziorem Ruskim (miejscowość Ruś) oraz jeziorem Bartężek. Jezioro Narie zachowało pierwszą klasę czystości. By chronić środowisko naturalne skanalizowano większość ośrodków położonych wokół jeziora

Gmina Morąg wchodząca w skład województwa warmińsko-mazurskiego położona jest w szczególnie chronionym obszarze, tzw. „Zielonych Płucach Polski”. Wszystkie jeziora oraz rzeki na tym terenie, są strefami ochrony środowiska przyrodniczego. Dodatkowo jezioro Narie wraz z przylegającymi terenami objęte jest strefą ciszy. Jezioro Narie o powierzchni 1240 ha i maksymalnej głębokości 44 m, posiadające pierwszą klasę czystości wody, jest jednym
z najpiękniejszych polskich jezior o bardzo malowniczej oraz urozmaiconej linii brzegowej (ponad 60 km). Posiada ono liczne zatoki, półwyspy, 19 wysp, a pod względem bogactwa ryb jest rajem dla wędkarzy. Rozlewisko Morąskie od zachodu otacza miasto jest to wspaniały, dobrze zachowany ekosystem bagienny, bogaty w gatunki zwierząt i roślin wodno-błotnych. Obejmuje ono obszar 121,7 ha. Co roku w okresie migracji zlatują tutaj stada gęsi zbożowej, białoczelnej oraz gęgawej.

4.Przygotowany teren pod zabudowę jednorodzinną

5.Walory przyrodnicze i rozwinięta agroturystyka

Teren miasta Morąga i tereny wiejskie rekreacyjne w większości posiadają opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który umożliwia zabudowę terenów. Powierzchnia gminy Morąg objęta planami miejscowymi wynosi około 3669,93 ha. Na przestrzeni lat wzrasta liczba mieszkań i ogólna powierzchnia użytkowa. Potwierdzenie rozwoju budownictwa w Gminie Morąg stanowi liczba wydanych w ciągu ostatnich lat pozwoleń na budowę.

Podstawowym walorem turystycznym gminy jest środowisko geograficzno-przyrodnicze. Rangę rekreacyjną gminy podnoszą liczne szlaki turystyczne, począwszy od drogowych, poprzez wodne, piesze oraz rowerowe. Gmina posiada także ogólnodostępne kompleksy wypoczynkowe wraz z wypożyczalniami sprzętu wodnego w miejscowościach Kretowiny i Bogaczewo. Rozbudowana infrastruktura techniczna wraz z unikatowym krajobrazem czynią Gminę Morąg miejscem atrakcyjnym turystycznie i plasują ją wysoko wśród gmin turystycznych. Dowodem tego jest uzyskany w 2009 i 2010 r. tytuł LETNIEJ STOLICY WARMII I MAZUR w kategorii gmin miejsko-wiejskich w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej. Na terenie naszej Gminy mamy dobrze rozwiniętą bazę okołoturystyczną, w tym:  ośrodki turystyczne, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, atrakcyjny dla ornitologów użytek ekologiczny “Rozlewisko Morąskie”

Do największych ośrodków należą:

Ośrodek wypoczynkowy Krecik Kretowiny

Ośrodek wypoczynkowy Brzozowa Kępa Kretowiny

Ośrodek wypoczynkowy Wiking Kretowiny

Ośrodek wczasowy u Stasia

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Agroturystyczne U Nadziei Bogaczewo

Ośrodek wczasowy Ruś Białka

Dom gościnny Stara szkoła Żabi Róg

Pensjonat Biały Łabędź Kretowiny

Pensjonat Vertigo Kretowiny

Pensjonat Helena Kretowiny

Pensjonat Siedlisko Pod Chobołdem Prośno

Gospodarstwo Agroturystyczne Wilnowo

Gospodarstwo Agroturystyczne Dworek Mazurski Ruś

Gospodarstwo Agroturystyczne Agro-Raj

6.Ścieżki rowerowe

Gmina Morąg ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu oraz liczne walory przyrodnicze jest doskonałym miejscem dla rowerzystów. Miłośnicy wycieczek rowerowych mogą wyruszyć w trasę oznakowanymi szlakami rowerowymi. Należą do nich:

– Szlak rowerowy czerwony o długości 37,2 km, który obejmuje miejscowości: Morąg – Bogaczewo – Gulbity – Niebrzydowo Wielkie – Naryjski Młyn – Roje – Ponary – Boguchwały – Wilnowo – Lusajny Małe – Kretowiny – Dury – Morąg;

– Szlak rowerowy niebieski o długości 36,5 km, który obejmuje miejscowości : Morąg – Raj – Lubin – Bożęcin – Ruś – Prośno – Tarda – Bartężek – Słonecznik – Wenecja – Kudypy – Jędrychówko – Morąg.

– Szlak rowerowy zielony o długości 40,3 km, który obejmuje miejscowości: Morąg – Nowy Dwór – Chojnik – Kępa Kalnicka – Kalnik – Złotna – Markowo – Strużyna – Jurki – Morąg.

7.Zabytki dziedzictwa kulturowego

Pałac Dohnów w Morągu

Ratusz gotycki

Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Morągu

Wieże ciśnień z początku XX wieku

Układ urbanistyczny starego miasta i mury obronne

Zamek

Miasto Morąg leży w historycznej krainie Pogezania, na terenach określanych od XVI wieku jako Prusy Górne. W najdawniejszych czasach ziemie te zamieszkiwało plemię  staropruskich Pogezan. Po zdobyciu Pogezanii przez Krzyżaków rozpoczęto budowanie drewnianej strażnicy w miejscu przyszłego zamku. W mieście istnieje znaczna ilość obiektów zabytkowych, świadczących o wielowiekowej i ciekawej historii Morąga zabytkowe układy ruralistyczne oraz inne cenne świadectwa dawnych kultur. Wśród obiektów wpisanych do rejestru zabytków zdecydowanie dominują budynki o funkcji mieszkalnej.

Do najważniejszych zabytków należą:

Atrakcje turystyczne na terenie miasta i gminy Morąg.

 O mieście i gminie Morąg

  1. Potencjał Gminy

Ludność – 24 578 mieszkańców

Powierzchnia 311.25 km2 , co stanowi 2,5% powierzchni województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym: użytki rolne- 52,8 %, lasy i grunty leśne – 28,8 %, wody powierzchniowe-5,8%,  pozostałe grunty -12,6%.

Morąg obejmuje miasto Morąg i 29 sołectw, w tym 48 miejscowości.

  1. Warunki geograficzne i wizerunek gminy

Gmina Morąg leży na Pojezierzu Iławskim w zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego w powiecie ostródzkim. Sąsiaduje z następującymi gminami: Godkowo, Pasłęk (powiat elbląski), Świątki (powiat olsztyński), Łukta, Małdyty, Miłakowo, oraz Miłomłyn.W Gminie Morąg krzyżują się trzy ciągi dróg wojewódzkich: droga nr 527 Pasłęk – Morąg – Łukta – Olsztyn, droga nr 528 Orneta – Miłakowo – Morąg, droga nr 519 Stary Dzierzgoń – Zalewo – Małdyty – Morąg. W odległości 13 km od Morąga przebiega droga ekspresowa E7 Gdańsk – Warszawa – Chyżne.

Morąg posiada bezpośrednie dogodne połączenia kolejowe PKP, autobusowe PKS, jak i poprzez przewoźników prywatnych. Odległość od przejść granicznych z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej z Morąga wynosi: Bezledy 100 km, Braniewo 81 km.

Obszar gminy charakteryzuje się lekko falistą rzeźbą terenu. Ważnym elementem krajobrazu gminy Morąg są wody powierzchniowe, w szczególności jeziora, mimo iż zajmują relatywnie niedużą powierzchnię. Za najbardziej urokliwe uchodzi Jezioro Narie posiadające pierwszą klasę czystości wody oraz urozmaiconą linię brzegową. Na jeziorze znajduje się 19 wysp, liczne zatoki i półwyspy. Zasadnicze elementy takie jak: rzeźba terenu, tereny leśne, wodne, atmosfera, obraz tworzony przez niezapomniany krajobraz, podlegają ścisłej ochronie. Biorąc pod uwagę unikalność walorów rekreacyjnych gminy Morąg, obszar ten posiada rangę terenów wczasowych, preferujących istnienie i rozwój form rekreacji charakteryzujących się dłuższym pobytem w wybranym miejscu.

Położenie Gminy Morąg w województwie warmińsko-mazurskim 

Sektory wiodące

W gminie obecną są między innymi kluczowe z punktu widzenia całego województwa branże, takie jak: przetwórstwo rolno-spożywcze, branża meblarska oraz turystyka.

4.4. Dane dotyczące rynku pracy w powiecie i gminie

Pracujący : w powiecie- 19373, w gminie – 4444 (dane z 2016 r. pracujący wg innego podziału niż PKD) , w tym mężczyźni – 2048, kobiety – 2396.

Bezrobotni: w powiecie- 5882, w gminie -1575 ( rok 2016 ) w tym mężczyźni-723, kobiety- 852.

Bezrobotni wg wieku: do 25 lat- 286 osób, od 25 do 34 lat – 448 osób, od 35 do 44 lat- 370 osób, od 45 do 54 lat- 277 osób, od 55 do 59 lat- 178 osób, 60 lat i więcej -82 osoby.

1 % aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Miłomłyn pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 49 % w przemyśle i budownictwie, a 17 % w sektorze handel ( naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 33 % pracuje w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym (obsługa rynku nieruchomości oraz pozostałe usługi).

5   5.Edukacja

Gmina Morąg posiada dosyć rozbudowaną ofertę edukacyjną. Na jej terenie obecnie funkcjonuje sześć szkół podstawowych publicznych, trzy szkoły podstawowe niepubliczne oraz trzy gimnazja. Ofertę edukacyjną dodatkowo dopełniają trzy przedszkola. Wszystkie zlokalizowane są w Morągu. Ponadto na terenie Gminy działa specjalna szkoła podstawowa prowadzone przez samorząd powiatowy.

66.Informacje o infrastrukturze technicznej:

Gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Morąg zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu.

Długość wodociągowej sieci rozdzielczej w Morągu wynosi 281,4 km. Korzysta z niej 23 095 osób, co stanowi 92% mieszkańców miasta. Przeciętny mieszkaniec zużywa 28,0 m3 wody rocznie. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 116,2 km. Aktualnie z miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej korzysta 17 771 osób, co stanowi 71% wszystkich mieszkańców Gminy.    Oczyszczalnia ścieków dla Miasta Morąg zlokalizowana została w miejscowości Jędrychówko położonej w Gminie Morąg. Budowa oczyszczalni była inwestycją gminną
i została sfinalizowana przez 3 podmioty: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Duńską Agencję Ochrony Środowiska. Oczyszczalnia ma charakter biologiczno-chemiczny z podwyższonym stopniem usuwania biogenów.

Od 1 lipca 2013 roku na terenie Gminy Morąg obowiązuje nowy system zbiórki odpadów komunalnych. Za jego wdrożenie i funkcjonowanie odpowiada Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie, który zrzesza 19 gmin.

Głównym dostawcą energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Morąg jest ENERGA-OPERATOR SA oddział w Olsztynie.  Zapotrzebowanie na energię cieplną mieszkańców Miasta i Gminy Morąg zaspokajane jest przede wszystkim przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Morągu (MPEC). Jest to największy dostawca ciepła w Morągu. MPEC sprzedaje energię cieplną tylko na terenie Miasta Morąg. Jej odbiorcami są zarówno odbiorcy indywidualni, jak i spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz zakłady usługowe i produkcyjne, a także jednostki użyteczności publicznej (szkoły, urzędy).Dostawcą paliwa gazowego dla Miasta i Gminy Morąg jest Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Gdańsku. Gazyfikacja ma charakter częściowy, dotyczy terenu miasta Morąg, natomiast mieszkańcy obszarów wiejskich korzystają z gazu bezprzewodowego dostarczanego w butlach. Infrastruktura gazowa Miasta i Gminy składa się z gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Dobre Miasto-Morąg oraz stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia.

7.Projekty zrealizowane przy wsparciu środków unijnych

„Urządzenie terenów ogólnodostępnych na półwyspie Kretowiny w Gminie Morąg”

„Unowocześnienie bazy dydaktycznej optymalizującej procesy kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Morąg”

„Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów i przejść dla pieszych na Osiedlu Pułaskiego w Morągu”

„Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez budowę bezprzewodowego systemu monitoringu miejskiego w Morągu”

„Rewitalizacja parku miejskiego w centrum Morąga”

„Adaptacja piwnic XIV-wiecznego ratusza w Morągu na cele muzealne i obsługi ruchu turystycznego

8.Formy spędzania wolnego czasu

Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, o które skutecznie zabiegała Gmina Morąg w ostatnich latach zrealizowano szereg ważnych dla rozwoju miasta i terenów wiejskich gminy zadań inwestycyjnych, przekładających się na wiele dziedzin życia, w tym głównie na poprawę jakości życia mieszkańców, dostępu do infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, drogi gminne, itp.), rozwój turystyki i rekreacji, kultury, edukacji (kompleksowe modernizacje szkół), poprawę funkcjonalności, estetyki otoczenia. Do najważniejszych zaliczyć należy następujące projekty:

Pływalnia „Morąska Perła”, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8, 14-300 Morąg, tel: 603 440 890

Narie. Kino, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg, tel: 89 757 29 15
Morąski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg, tel. 89 757 26 40
(red./UM Morąg)