www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Dni Dawców Krwi i festiwal piosenki czerwonokrzyskiej

Uroczystością obchodów ruchu honorowego krwiodawstwa oraz rozpoczął się jubileuszowy  XX  REJONOWY FESTIWAL PIOSENKI CZERWONOKRZYSKIEJ „MORĄG 2017”. Wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym dla krwiodawstwa i PCK. Później przyszedł czas na występy dzieci i młodzieży.

– Listopadowe Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK w naszym kraju przebiegają  w atmosferze życzliwości i szacunku do tych, którzy bezinteresownie oddaję cząstkę siebie. Śpieszą z pomocą chorym- urzeczywistniając humanitarną ideę. Wszyscy powinniśmy być zainteresowani rozwojem honorowego krwiodawstwa, bo nikt nie wie czy takiej pomocy nie  będzie potrzebował – mówił podczas otwarcia imprezy Feliks Jarocki, wiceprezes zarządu rejonowego PCK w Morągu.

Okolicznościowy referat wygłosiła kierownik biura ZR PCK w Morągu Ewa Pomianowska (cytujemy cały tekst wystąpienia)

Szanowni  Goście!
Drodzy Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi  i Wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża!

Działalności Polskiego Czerwonego Krzyża przyświeca jedna z najpiękniejszych idei. Jest nią potrzeba niesienia pomocy innym, najbardziej potrzebującym.

W centrum zainteresowania naszej organizacji był i pozostanie człowiek. Pragniemy mu służyć bez względu na kolor skóry, narodowość ,  wyznawaną religię czy poglądy polityczne.

To piękne, szlachetne posłannictwo Polski Czerwony Krzyż realizuje od 98 lat. Znane są akcje na rzecz ofiar wojny i klęsk żywiołowych. Znane są zasługi dla poszukiwania osób zaginionych i łączenia rodzin. Znana  jest troska o krzewienie oświaty zdrowotnej, rozwijanie honorowego krwiodawstwa, działalności socjalnej i opiekuńczej.

Ta szlachetna działalność Polskiego Czerwonego Krzyża służy temu, by na świecie było mniej egoizmu, obojętności.

Szanowni Państwo !

W świadomości polskiego społeczeństwa Dni Honorowego Dawcy Krwi stały się tradycyjnym zwyczajem obchodzonym corocznie.

Zaniechanie ich obchodów spowodowałoby lukę w oczekiwaniu społeczeństwa, a przede wszystkim rzeszy honorowych krwiodawców i działaczy związanych ze społecznym stowarzyszeniem na rzecz popularyzacji  i rozwoju honorowego krwiodawstwa.

Fakt ten świadczy  o ogromnym ogólnoludzkim zaangażowaniu naszego społeczeństwa.
Znamy z życia sytuacje, kiedy w pośpiechu rozdzwaniają się telefony. Sygnał S.O.S – potrzebna krew –rozpoczyna wyścig, którego stawką jest życie .Zwycięstwo zależy od łańcucha dobrze ze sobą współdziałających zespołów ,wśród których bardzo ważnym ogniwem są honorowi dawcy krwi.

„Oddając krew – darujesz życie „ to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od 58 lat , od czasu , gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Pierwszy w kraju ośrodek zajmujący się problemami krwiodawstwa został utworzony w 1935 roku przy Szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie.  Otrzymał on nazwę pobierania i konserwacji krwi.

Rok później PCK zorganizował w Łodzi Centralną Stację Wypadkową , w skład której wchodził ośrodek przetaczania krwi. W czasie wojny gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na krew .Masowo zaczęli zgłaszać honorowi dawcy krwi, a jako pierwsze oddały krew sanitariuszki pielęgniarki. W okresie Powstania Warszawskiego masowy ,spontaniczny i bezinteresowny udział , a w szczególności kobiet i młodzieży należy do najpiękniejszych kart historii PCK. Do 1950 roku utworzono 14 stacji krwiodawstwa dysponujących 6500 dawcami. Okres ten przejawiał się werbunkiem dawców, pobieraniem i konserwacją ,wydawaniem szpitalom krwi, szkoleniem lekarzy w zakresie leczenia krwią. 2 czerwca 1958 roku powołano do życia Instytut Hematologii w Warszawie.

Służba krwi podporządkowana została resortowi zdrowia.

Polski Czerwony Krzyż zajął się odtąd zagadnieniami propagandy krwiodawstwa oraz werbunkiem dawców honorowych. Kluczową rolę w rozwoju honorowego krwiodawstwa PCK na naszym terenie  odgrywają kluby honorowych dawców krwi przy Oddziale Rejonowym PCK w Morągu oraz Klub HDK PCK przy Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej  Państwowej Straży Pożarnej w Morągu, które w bieżącym roku oddały  ponad 160 litrów.

Ruch Honorowych Dawców Krwi jest integralną częścią struktury PCK zrzeszającą  członków i  wolontariuszy, którzy poza systematycznym planowanym oddawaniem krwi promują oraz upowszechniają ideały ruchu ,zjednując mu tym samym nowych sympatyków. Cieszy fakt ,ze coraz więcej młodzieży decyduje się na wstąpienie w szeregi honorowych dawców krwi, co widać na otwartych akcjach poboru krwi organizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu, Zespół Szkół Licealnych w Morągu.

Szczycimy się tym, że młodzi ludzie, wchodzący w dorosłość zaczynają ją od wizyty w punkcie krwiodawstwa. Młodzi ludzie w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych „Młoda Krew Ratuje Życie” oddają krew i organizują akcje. Dużą popularnością wśród lokalnych środowisk cieszy się tez program „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” realizowany wspólnie ze strażakami zawodowymi i ochotnikami. PCK od dziesięciu lat współpracuje z siecią marketów Intermarche i Bricomarche w akcji „Zbieramy krew dla Polski”.

Dni Honorowego Krwiodawstwa mają szczególne znaczenie. Przekazuję wyrazy uznania i wdzięczności wszystkim Honorowym Dawcom Krwi za codzienny trud, troskę i bezinteresowne poświęcenie oraz służbę na rzecz drugiego człowieka . Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

W dalszej części jubileuszu wiceprezes F. Jarocki mówił: Szanowni Krwiodawcy! Z okazji Waszego Święta pragnę serdecznie podziękować w imieniu wszystkich bezimiennych biorców Waszej krwi oraz własnym, za wrażliwość i bezinteresowne poświęcenie. Każda kropla Waszej bezcennej krwi była źródłem nadziei i życia dla tych, którzy jej potrzebowali. To dzięki Wam wielu z nich mogło znowu cieszyć się zdrowiem.

Za okazywaną ofiarność składam Wam – Drodzy Krwiodawcy- wyrazy uznania i głębokiego szacunku. Równocześnie życzę wszelkiej pomyślności, satysfakcji zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, a także, by zawsze otaczali Was ludzie, tak samo jak Wy- życzliwi i otwarci.

Decyzja kapituły Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie nadano Odznakę Honorową PCK I stopnia za zasługi dla Polskiego Czerwonego Krzyża

Janowi Zambrzyckiemu- członkowi Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Morągu

Decyzja kapituły Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie nadano Odznakę Honorową PCK I stopnia za zasługi dla Polskiego Czerwonego Krzyża

Danucie Romanowskiej- Opiekun Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Morągu

Krystynie Stando- delagatowi na Zjazd Rejonowy PCK

Decyzją Kapituły Zarządu Główny Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie nadano ODZNAKĘ HONOROWĄ PCK III stopnia PCK za zasługi dla Polskiego Czerwonego Krzyża”

Danucie Gradys-  Opiekun Szkolnego Koła PCK przy Zespole Szkół w Borecznie

Irenie Puścian – pielęgniarce, wolontariuszowi promującemu honorowe krwiodawstwo

Krystynie Stapurewicz- delegatowi na Zjazd Rejonowy PCK, Opiekun Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej w Żabim Rogu

Annie Kwiecińskiej- delegatowi na Zjazd Rejonowy PCK, Opiekun Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej w Żabim Rogu

Decyzją Kapituły Zarządu Główny Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie nadano ODZNAKĘ HONOROWĄ PCK IV stopnia PCK za zasługi dla Polskiego Czerwonego Krzyża”

Annie Jakubowskiej- wolontariuszce pełniącej obowiązki Opiekun Szkolnego Koła PCK przy Gimnazjum Nr 1 w Morągu

Mirosławie Kaszeta- Opiekun Klubu Wiewiórka PCK przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie

Marcinowi Malinowskiemu- członkowi Komisji Problemowych Oddziału Rejonowego PCK w Morągu

Tomaszowi Faraś- delegatowi na Zjazd Rejonowy PCK

Szanowni Zasłużeni Krwiodawcy.

Z uwagi na trwające prace legislacyjne projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nowych wzorów legitymacji , w dniu dzisiejszym zostaniecie Państwo odznaczeni wyłącznie  odznakami zgodnie z otrzymanymi przez nas wnioskami. W późniejszym terminie zostaną dostarczone Wam legitymacje.

Za długoletnie, bezinteresowne oddawanie krwi. Polski Czerwony Krzyż Warmińsko- Mazurski Zarząd Okręgowy PCK w Olsztynie, nadał odznakę

I stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”- krwiodawcom, którzy oddali 18 litrów

Katarzynie Jesionek

Pawłowi Świat

Za długoletnie, bezinteresowne oddawanie krwi. Polski Czerwony Krzyż Warmińsko- Mazurski Zarząd Okręgowy PCK w Olsztynie, nadał odznakę

II stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”- krwiodawcom, którzy oddali 12 litrów

Markowi Zglenickiemu

Adamowi Zarębie

Michałowi Budka

Radosławowi Zasadowskiemu

Pawłowi Majewskiemu
Krzysztofowi Paczkowskiemu

Za długoletnie, bezinteresowne oddawanie krwi. Polski Czerwony Krzyż Warmińsko- Mazurski Zarząd Okręgowy PCK w Olsztynie, nadał odznakę

III stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”- krwiodawcom, którzy oddali 6 litrów

Tomaszowi Lekan

Krzysztofowi Kowalskiemu

Sławomirowi Stambrowskiemu

Elżbiecie Karpińskiej

Jarosławowi Porębskiemu

Łukaszowi Wawrzyniakowi

Mateuszowi Kozakowi

Adamowi Zglenickiemu

Markowi Zglenickiemu

Jackowi Milewskiemu

Tomaszowi Słodownikowi

Markowi Zielińskiemu

Dominikowi Mężykowi

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Morągu wyróżnił dyplomami uznania za WSPIERANIE DZIAŁAŃ PCK PROMUJĄCUCH HONOROWE KRWIODAWSTWO:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

Morąski Dom Kultury

Komisariat Policji w Morągu

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie- Jednostka Ratowniczo –Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Morągu

Ireneusz Sekściński

Marek Trojanowski

Marcin Ostrowski

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Morągu wyróżnił dyplomem uznania za wybitne zaangażowanie w działania statutowe Oddziału Rejonowego PCK w Morągu w 2017 roku Opiekun Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej nr 4 w Morągu  Annę Ważny

Za życzliwość zrozumienie dla humanitarnej działalności PCK, współpracę, partnerstwo i pomoc w organizowaniu licznych inicjatyw na rzecz, którzy tego wsparcia potrzebują Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Morągu przyznał dyplomy uznania:

Urzędowi  Miejskiemu w Morągu

Urzędowi  Miejskiemu w Miłakowie

Urzędowi Miejskiemu w Zalewie

Urzędowi  Gminy w Małdytach

Urzędowi Gminy w Łukcie

Starostwu Powiatowemu w Ostródzie

Szpitalowi Miejskiemu w Morągu

Marioli Król – Przełożonej Pielęgniarek Szpitala Miejskiego w Morągu

Za życzliwość, zrozumienie dla humanitarnej działalności PCK oraz pomoc w realizacji zadań statutowych Oddział Rejonowy PCK :

PKO Bankowi Polskiemu S.A. Oddział w Morągu

Fundację Rozwoju Regionu Łukta

GS ”SCH” w Morągu

Danucie Sachnowskiej

PSS” Społem” w Morągu

Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie

Monika Jaskulska- Sołtys Bożęcina

Małgorzata Weihs- Sołtys Nowy Dwór

Emilia Mikszuta- Sołtys Wenecji

Dorota Krasilewicz- Sołtys Markowa

Jadwiga Turemka

Spółdzielnia Agro Spółka z o.o. w Małdytach

Agencja Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Olsztynie- Gospodarstwo Skarbu Państwa w Morągu

Zbigniew Zabłocki- Radny Powiatu Ostródzkiego

Alicja Woronko- Braig- Sołtys Strużyny

Aleksandrę Erdon- Opiekun SK PCK Szkoła Podstawowa Nr 2- Oddziały Gimnazjalne

Janusza Skajstra- Wolontariusza PCK

Henryka Zalewę – Wolontariusza PCK

Jana Stańczaka- Przedsiębiorca

Romana Brdak- Przedsiębiorca

Katarzyna Zarachowicz- wolontariusz PCK

Adam Krupka- Hurtownia „Adach” w Morągu- Przedsiębiorca

Za partnerstwo i efektywne wspieranie działań statutowych – Polski Czerwony Krzyż w Morągu wyróżnił:

Feliksa Jarockiego- Wiceprezesa OR PCK w Morągu

Halinę Brdak- delegata na Zjazd Rejonowy PCK

Iwonę Brzostek- delegata na Zjazd rejonowy PCK

Urszulę Mironowicz- Kierownik GOPS w Łukcie

Włodzimierza Ciczkowskiego- wolontariusza PCK, przedsiębiorcę

Beatę Olewską- właściciela biura rachunkowego

Za partnerstwo i efektywne wspieranie działań statutowych – Polski Czerwony Krzyż w Morągu wyróżnił szkoły, przedszkola oraz Panie Opiekun podziękowaniami:\

Anna Grudzińska- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Morągu

Elżbieta Ostojska- Szkoła Podstawowa w Słoneczniku

Ewa Frycz- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu

Małgorzata Szydłowska- Przedszkole Nr 2 w Morągu

Renata Cołoś- Przedszkole „ Jedyneczka” w Morągu

Ewa Wróblewska – Szkoła Podstawowa w Łącznie

Szkoła Podstawowa w Małdytach- Magdalena Parszuta

Przedszkole Samorządowe w Małdytach

Przedszkole Samorządowe w Dobrocinie

Zespół Szkół w Dobrzykach

Zespół Szkół w Borecznie

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łukcie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie- Janina Drobnica, Brygida Macyra

Przedszkole nr 6 ‘ Pod Zielonym Parasolem” w Morągu

Niepubliczna szkoła Podstawowa w Jurkach- Halina Peciak

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie

Zespół Szkół Licealnych w Morągu

Szkoła Podstawowa w Bartach

Zespół Szkół w Zalewie

PCK podziękowało samorządom: Morąga, Zalewa, Łukty, Miłakowa,  Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Komendzie Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej w Ostródzie Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Morągu, Komisariatowi Policji w Morągu, Szpitalowi Miejskiemu w Morągu, zakładom pracy, osobom prywatnym, organom administracji państwowej z terenu działania morąskiego PCK za pomoc w realizacji zadań statutowych.

Słowa podziękowania skierowali także do rad pedagogicznych, dyrekcji szkół, rodziców, liderów naszej organizacji  za współpracę.

Dziękowali również młodzieży szkolnej, która z zaangażowaniem uczestniczy w zbiórkach kwestarskich na zakup sprzęty rehabilitacyjnego, organizację spotkań świątecznych dla samotnych i bezdomnych oraz w ogólnopolskich akcjach zbiórki żywności ” Światowy Dzień Walki z Głodem”,„ Wielkanoc z PCK”, „Czerwonokrzyska Gwiazdka”.

W dalszej części odbył się XX Rejonowy Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej, który poprowadziła młodzież:

Wiktoria Szupieńko

Julia Żuk

Miłosz Cienki

Wojciech Borysewicz

Występy młodzieży oceniało jury w składzie :

przewodnicząca- Małgorzata Mróz

Sekretarz- Teresa Sobkowiak

Monika Fijał – członek jury

Uczestnicy festiwalu podzieleni zostali na kategorie wiekowe/ solistów, duety i zespoły/:

Jako pierwsza wystąpiła grupa wiekowa do 7 lat

Następnie zaprezentowała się grupa wiekowa 13- 17 i powyżej lat

Kolejna grupa to uczestnicy w przedziale wiekowym od 7 do 12 lat

Festiwal składał się z 2 części. Pomiędzy którymi odbyła się krótka przerwa. W pierwszej części wystąpili najmłodsi , a w drugiej pozostali uczestnicy.

2

Protokół z festiwalu 1

(red./fot.dw)