www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Do Hymnu!, czyli konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych przyjmowane są do 31 maja 2018 roku.

Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.

Przedsięwzięcie składa się z dwóch etapów. Uczniowie szkoły wspólnie wykonają pieśni hymniczne w terminie od 15 września do 31 października 2018 r. w siedzibie lub na terenie szkoły. Dwuosobowe jury dokona rejestracji dźwięku i obrazu oraz oceni występ uczniów. Następnie jury centralne oceni występy szkół, które osiągnęły najwyższą punktację (po 5 szkół z każdego województwa). Ocena zostanie dokonana na podstawie zarejestrowanych nagrań.

Ideą przedsięwzięcie jest włączenie społeczności lokalnych w ogólnopolskie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego hymnu narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukację muzyczną poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych, rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie oraz zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.

Ogłoszenie wyników zaplanowano na 20 listopada 2018 roku. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)