www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Program „Wspólne dla dziedzictwa” skierowany jest do organizacji pozarządowych. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 tys. zł.

Ideą projektu jest wsparcie działań dotyczących identyfikacji, dokumentacji i szerokiego upowszechniania dziedzictwa kulturowego.

Przewidziano możliwość realizacji zadań w następujących kategoriach:

– „Wolontariat dla dziedzictwa” – zadania polegające na włączeniu wolontariuszy w prace porządkowe przy zabytkach i ich otoczeniu, przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa oraz prace zmierzające do wzmacniania tradycji rękodzielniczych, upowszechniania umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiających zachowanie zabytków i ich wartości.

– „Upowszechnianie dziedzictwa” – zadania polegające na identyfikowaniu, badaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa, a także szerokim społecznym upowszechnianiu i promowaniu wiedzy na jego temat. Podejmowane w tej kategorii działania, to m.in. prace przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu, badaniu i dokumentowaniu dziedzictwa i wszelkie działania edukacyjne i propagujące dziedzictwo oraz wiedzę na jego temat.

Wnioski przyjmowane są do 18 maja 2018 roku.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)